IMO angażuje się w przeciwdziałanie nielegalnemu handlowi dzikimi zwierzętami

Polityka zerowej tolerancji wobec nielegalnego handlu dzikimi zwierzętami była jednym z kilku działań uzgodnionych 9 grudnia 2015 przez członków United for Wildlife.

Polityka zerowej tolerancji wobec nielegalnego handlu dzikimi zwierzętami (IWT) była jednym z kilku działań uzgodnionych 9 grudnia 2015 przez członków United for Wildlife.
 
Członkowie grupy, w tym Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO), uzgodnili tekst deklaracji zawierającej zobowiązania do walki z IWT, która ma zostać podpisana w marcu przyszłego roku. Wiele podmiotów z sektora transportu zgodziło się wdrożyć politykę zerowej tolerancji poprzez brak uczestnictwa w świadomym ułatwianiu lub tolerowaniu nielegalnego handlu dzikimi zwierzętami lub nielegalnymi produktami przyrody.

Polityka będzie zawarta w dokumentach, takich jak warunki przewozu, zatrudnienia i umowy z klientami, a także w materiałach marketingowych.
Deklaracja zawiera również zobowiązanie do stworzenia zharmonizowanego mechanizmu wymiany informacji o nielegalnym handlu oraz oceny ryzyka w celu identyfikacji potencjalnych przesyłek IWT. Firmy będą również zachęcać do ustanowienia mechanizmów zgłaszania podejrzanych działań do organów egzekucyjnych oraz opracowania odpowiednich programów szkoleniowych dla personelu.
 
Zostanie także ustalony interdyscyplinarny zespół do pracy z lokalnymi organami celnymi i organami ścigania w celu opracowania systemu najlepszych praktyk do zwalczania nielegalnego handlu dzikimi zwierzętami w kluczowych portach, a Światowa Organizacja Celna i krajowe organy celne będą wspierane w rozwoju mechanizmów wykrywania i zapobiegania tego rodzaju przestępstwom.
 
Zobowiązania zawarte w deklaracji, o ile zostaną szerzej przyjęte przez sektor transportu, pomogą przerwać łańcuch pomiędzy dostawcami i konsumentami, i doprowadzić do znacznego zmniejszenia strefy nielegalnego handlu. 
 
 
[Z mediów]
 
 
 
Udostępnij