IMO poprawi procedury wprowadzania regulacji

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) w nowej rezolucji zwraca uwagę na potrzebę lepszych regulacji i zmniejszenia obciążeń administracyjnych na rzecz marynarzy, armatorów i administracji.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) w nowej rezolucji zwraca uwagę na potrzebę lepszych regulacji i zmniejszenia obciążeń administracyjnych na rzecz marynarzy, armatorów i administracji.

Na posiedzeniu Rady IMO, które odbyło się w ubiegłym tygodniu, organizacja osiągnęła porozumienie w sprawie projektu ustawy odnoszącej się do wprowadzania międzynarodowych regulacji w żegludze morskiej.  

IMO zwraca uwagę, że przepisy powinny być formułowane jasno, tak żeby było wiadomo które dotyczą marynarzy pracujących na statkach a które pracowników lądowych armatorów.

Niepotrzebne trudności administracyjne mają być wyeliminowane przed podpisaniem regulacji i zaakceptowaniem przez IMO.

Uchwała wymienia pięć zasad sprawniejszego wprowadzania regulacji: konieczność, spójność, proporcjonalność, elastyczność i przejrzystość.

Mając na uwadze powyższe zasady wszystkie 171 państw członkowskim IMO powinno dokładnie przeanalizować sytuację  przed wprowadzeniem nowych przepisów. Dodatkowo zwrócono uwagę, że przepisy powinny mieć charakter mniej nakazowy.

Uchwała ma być przyjęta przez IMO na spotkaniu, które ma się odbyć w listopadzie 2015 roku.

 

[Z mediów]

 

 

 

Udostępnij