IMO potwierdza wprowadzenie międzynarodowych przepisów użycia LNG

Na ostatnim posiedzeniu IMO państwa członkowie uzgodniły treść nowego kodeksu międzynarodowego.

IMO (Międzynarodowa Organizacja Morska) w komunikacie prasowym informuje o sfinalizowaniu projektu, którego celem było scalenie międzynarodowych przepisów w sprawie wykorzystania skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Wchodząca w życie, z dniem 1 stycznia 2015 roku, dyrektywa siarkowa zmusiła operatorów morskich do szukania alternatywnych metod zasilania statków. Jednym z ekologicznych rozwiązań, które sprostało ustawie unijnej jest LNG.

Na ostatnim posiedzeniu IMO w temacie przewozu ładunków i kontenerów, państwa członkowie uzgodniły treść nowego kodeksu międzynarodowego.

Kodeks bezpieczeństwa dla statków stosujących zasilanie gazowe lub inne paliwa o niskiej temperaturze zapłonu (IGF Code) zawiera między innymi instrukcje prawidłowej lokalizacji zbiorników paliwa, środki przeciwpożarowe, a także wymagania odnośnie dodatkowej ochrony przedziałów maszynowych. Nowy zestaw przepisów ma zwiększyć bezpieczeństwo a jednocześnie zaoszczędzić wielu armatorom czasu i kosztów indywidualnej analizy ryzyka.

Plan for Growth in Blue Denmark (projekt w którym rząd Dani wspiera przedsiębiorców morskich) koncentruje się z kolei na wspieraniu i inicjowaniu działań, które sprawią, że użycie skroplonego gazu ziemnego będzie łatwiejsze.

 

 

 

 

Udostępnij