IMO rozpoczyna Maritime Energy Efficiency Project

Międzynarodowa Organizacja Morska będzie teraz realizować projekt, który wyznacza początek nowego planu tworzenia partnerstw globalnych, regionalnych i krajowych realizujących zadania w zakresie efektywności energetycznej w transporcie morskim.

28 września w ramach konferencji Future - Ready Shipping 2015 zorganizowanej w Singapurze przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) rozpoczęto Global Maritime Energy Efficiency Partnerships Project (GloMEEP), który ma na celu poprawę efektywności energetycznej transportu morskiego w krajach rozwijających się.
 

Środki finansowe dla dwuletniego projektu zostały zatwierdzone w lipcu. Międzynarodowa Organizacja Morska będzie teraz realizować projekt, który wyznacza początek nowego planu tworzenia partnerstw globalnych, regionalnych i krajowych realizujących zadania w zakresie efektywności energetycznej w transporcie morskim.
 

W spotkaniu towarzyszącym uruchomieniu GloMEEP uczestniczyli przedstawiciele wiodących krajów pilotażowych w projekcie, na które składają się: Argentyna, Chiny, Gruzja, Indie, Jamajka, Malezja, Maroko, Panama, Filipiny i RPA. Kraje te będą prowadzić wspólne działania związane z regulacjami prawnymi, kwestiami politycznymi i wspieraniem rządów krajowych i regionalnych oraz tworzenia innowacji w branży, tak aby skutecznie realizować wymagania IMO dotyczące efektywności energetycznej.
 

Trzecie badanie Międzynarodowej Organizacji Morskiej w sprawie emisji gazów cieplarnianych przez statki (2014) szacuje, że międzynarodowa żegluga emitowała 796 mln ton dwutlenku węgla w 2012 roku, w porównaniu z 885 mln ton w 2007 roku , co stanowił 2,2% globalnej emisji CO2 w 2012 i spadek w porównaniu do 2,8% w roku 2007. Jednak prognozy z przeprowadzonych badań zakładających standardowe scenariusze rozwoju żeglugi przewidują wzrost emisji CO2 dla międzynarodowego transportu morskiego od 50 proc. do 250 proc. w okresie do roku 2050, w zależności od rozwoju sytuacji gospodarczej i energetycznej.
 

 

[Z mediów]

 

 

Udostępnij