Interferry opracowuje mierniki efektywności dla statków typu ro-pax

W ramach inicjatywy powziętej przez stowarzyszenie Interferry, utworzona została specjalna grupa, której zadaniem będzie opracowanie wskaźników sektorowych dla statków typu ro-pax.

W ramach inicjatywy powziętej przez stowarzyszenie Interferry, utworzona została specjalna grupa, której zadaniem będzie opracowanie wskaźników sektorowych dla statków typu ro-pax w związku z przepisami wprowadzanymi przez Unię Europejską w zakresie monitorowania, raportowania i weryfikowani (MRV) emisji dwutlenku węgla przez statki.

1 stycznia 2018 roku wejdzie w życie obowiązek raportowania i dokumentowania w cyklu rocznym efektywności energetycznej pracy przewozowej statków. Wymaganie będzie dotyczyło wszystkich jednostek, które zawijają do portów UE, a ich waga przekracza 5 000 gt.

Operatorzy wykorzystujący statki typu ro-pax twierdzą, że niewłaściwym podejściem do statków mieszanych byłoby stosowanie wskaźników jednostek pasażerskich lub statków cargo.

Interferry złożył propozycję opracowania dedykowanego wskaźnika weryfikacji w czasie pracy przed ESSF (Europejskie Forum Zrównoważonej Żeglugi), której członkowie reprezentują 28 państw członkowskich UE, a także organizacje w tym właścicieli, operatorów i dostawców towarzystw klasyfikacyjnych.

Duński operator DFDS, który reprezentuje Interferry w tej powołanej grupie, przewodniczy zespołowi, który ma za zadanie opracować odpowiedni parametr – lub więcej niż jeden, jeżeli będzie to uzasadnione – do zmierzenia efektywności energetyczną statków ro-pax. Data opracowania parametru została ustanowiona przez Komisję Europejską, która odpowiada za monitorowanie podgrupy ESSF-MRV, na 18 grudnia tego roku.  

Johan Roos, dyrektor w Interferry dodaje, że opracowanie odpowiednich mierników pracy przewozowej statków typu ro-pax jest szczególnie skomplikowane, ale jest zadowolony, że organizacja może mieć wpływ na jego ustanowienie.  

Koordynatorem prac grupy jest Poul Woodall, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w DFDS. W pracach uczestniczą także inni eksperci środowiskowi będący przedstawicielami krajowych stowarzyszeń armatorów, przedsiębiorstw promowych i władz państwowych. 

 

[Z mediów]

 

 

 

 

 

Udostępnij