Kanał La Manche: zmiana przepisów dotyczących jazdy i odpoczynku Kierowców

Komisja Europejska podała komunikat brytyjskiego Departamentu ds. Transportu dotyczący tymczasowej zmiany przepisów dotyczących jazdy i odpoczynku Kierowców.

Komunikat podaje, że od dnia 30 lipca przez 30 kolejnych dni, Kierowców obowiązuje złagodzenie zasad kontroli czasu pracy na terytorium Wielkiej Brytanii w czasie trwania operacji „Stack”.

Zmiany w przepisach polegają na

  • wydłużeniu dziennego limitu jazdy z 9 na 11 godzin,
  • skróceniu dziennego odpoczynku kierowcy z 11 na 9 godzin.

Zmiany dotyczą Kierowców, którzy

  • przejeżdżają przez Kanał drogą promową lub poprzez Eurotunnel w celu wjazdu lub wyjazdu z Kent,
  •  oczekują w Kent na wypłynięcie/wyjazd na teren Europy kontynentalnej,
  • prowadzą pojazdy przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie hrabstwa Kent.

Operacja „Stack” jest wprowadzana przez funkcjonariuszy policji z Kent z powodu zakłóceń ruchu we francuskim porcie Calais. W trakcie jej obowiązywania, Kierowcy wykonujący transport przez Kanał La Manche mogą parkować przy autostradzie M20 w Kent.

Komunikat w tej sprawie wydał także Główny Inspektor Transportu Drogowego, który przypomina, że w tego typu przypadkach, jak te, które mają miejsce w Calais, istnieje możliwość zastosowania przepisów określonych w art. 12 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz wart. 9 Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR).

Dokumenty te stanowią o możliwości odstąpienia od przepisów określających normy czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynków Kierowcy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu lub ładunku, pod warunkiem, że zostanie zachowane bezpieczeństwo ruchu drogowego. GITD przypomina, że Kierowcy są zobowiązani do dokonaniawpisu zawierającego powody odstępstwa od przepisów odręcznie na wykresówce, wydruku z tachografu albo planie pracy najpóźniej po dojechaniu do bezpiecznego miejsca postoju.

[GITD, media]

 

Udostępnij