Komisja ds. Konkurencji potwierdza stanowisko w sprawie Eurotunnel

W czerwcu 2013, po wszczęciu śledztwa dotyczącego przejęcia SeaFrance przez Eurotunnel oraz rozpoczęcia przepraw przez operatora My Ferry Link, Komisja ds. Konkurencji w Wielkiej Brytanii stwierdziła, że doszło do naruszenia praw ochrony konkurencji.

W związku z czym My Ferry Link miał zaprzestać przepraw promowych z portu w Dover.

Eurotunnel wraz z SCOP wnieśli apelację do Trybunału Apelacyjnego ds. Konkurencji w Wielkiej Brytanii. W 2013 Trybunał Apelacyjny ds. Konkurencji nakazał Komisji ds. Konkurencji ponowne rozważenie sytuacji i określenie, czy transakcja pomiędzy SeaFrance i Eurotunnel dotyczyła przejęcia przedsiębiorstwa, czy jego aktyw. Takie rozróżnienie pozwala stwierdzić, czy Komisja ds. Konkurencji w Wielkiej Brytanii posiada odpowiednie kompetencje do orzekania w sprawie przeprowadzonej transakcji.

W dniu dzisiejszym Komisja ds. Konkurencji ogłosiła decyzję tymczasową, potwierdzając swoje kompetencje do orzekania w sprawie przeprowadzonej transakcji. W rezultacie postanowienie Komisji z czerwca 2013 pozostało niezmienione. Ostateczne orzeczenie przedstawione zostanie w maju 2014, do tego czasu Komisja ds. Konkurencji otwarta pozostaje na wszelkie spostrzeżenia dotyczące transakcji pomiędzy SeaFrance i Grupą Eurotunnel.

“Jesteśmy bardzo zadowoleni z tymczasowej decyzji podjętej przez Komisję ds. Konkurencji w Wielkiej Brytanii. Z niecierpliwością oczekujemy na decyzję ostateczną.” – mówi Niels Smedegaard, dyrektor naczelny DFDS.
„DFDS w dalszym ciągu zobowiązuje się do działania w najlepszym interesie swoich klientów, pracowników oraz interesariuszy. Nasze cele mogą zostać osiągnięte jedynie w momencie przywrócenia konkurencyjności rynku w obrębie kanału.” – mówi Niels Smedegaard.

Udostępnij