Koniec strajku w Grecji, przynajmniej na razie…

Operatorzy greckich statków pasażerskich oraz ich załogi osiągnęli porozumienie w sprawie nowego układu zbiorowego pracy.

Choć umowa nie została jeszcze oficjalnie podpisana, to Panhelleńska Unia Marynarzy ( PNO ) potwierdziła, że zaniechają dalszych strajków, a rozkład promów wróci do normy.

W ramach strajku marynarze przetrzymywali zacumowane promy w portach na teranie całego kraju przez większą cześć czasu od 31 marca. 

Panhelleńska Unia Marynarzy rozpoczęła strajk w odpowiedzi na zmiany do umów pracy załóg. Niezadowolenie wynika z nowych przepisów w Grecji, które zmieniają organizację funduszy ubezpieczeniowych, prawa do strajków i inne aspekty zatrudnienia .

Zmiany te zostały przegłosowane przez Parlament 30 marca.

Marynarze, którzy brali udział w strajku generalnym w kraju, 9 kwietnia wrócili do pracy.

Unia oznajmiła, że nie będzie więcej strajków w okresie świąt Wielkanocy (19-21 kwietnia), jednakże nie wyklucza ich wznowienia po tym okresie.

Stowarzyszenie Greckich Spółek Żeglugi Pasażerskiej ( SEEN ) stwierdziło, że jego głównym celem jest teraz stworzenie dobrych, spokojnych warunków pracy, aby zapewnić lepszą obsługę rejsów na wyspy,  gdyż są one niezwykle ważne dla kraju w okresie turystycznym.

Władze Żeglugi oraz Ministerstwo tak skonstruowały przepisy, by zapewnić wyspom co najmniej konieczną, dostateczną obsługę w czasie tego długotrwałego sporu.

W tym celu dołączono do projektu ustawy klauzulę w sprawie turystyki morskiej, którą Komisja Parlamentarna zatwierdziła 2 kwietnia. 

O dalszej sytuacji w Grecji będziemy na bieżąco informować na PROMY24.COM.

 

Udostępnij