LNG: Unia Europejska przyznaje dofinansowanie dla projektów LNG

14 projektów w ramach sieci TEN-T dostanie fundusze

W sumie 14 projektów dostało rekomendacje dofinansowania w ramach Transeuropejskiej Sieci transportowej (TEN-T).

Dotacje zostały przyznane dla jedenastu krótkoterminowych i trzech długoterminowych inicjatyw związanych z LNG.

Komisja Europejska wybrała 106 projektów, które otrzymają 320 milionów euro wsparcia z budżetu UE, na rzecz poprawy infrastruktury w Europie i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w sektorze transportu.

Projekty  krótkoterminowe zostały zarekomendowane w ramach Priorytetu 2, którego celem jest dekarbonizacja/zastępowanie oleju napędowego i redukcje kosztów ochrony środowiska. Dodatkowe trzy długoterminowe projekty dotyczyły programu Autostrad Morskich.

Całkowita pomoc przeznaczona dla czternastu przedsięwzięć LNG wynosi prawie 40 milionów euro.

Przedsiębiorstwo Rolande LNG otrzyma dotacje w wysokości 4 mln euro na pilotażowy program, który ma określić rentowność LNG jako paliwa alternatywnego dla oleju napędowego na średnich i długich dystansach w transporcie drogowym. Projekt obejmuje również budowę 5 nowych stacji tankowania LNG.

Firma Flexys Belgium dostanie dofinansowanie w wysokości 520 000 euro na projekt wprowadzenia sieci tankowania LNG w transporcie drogowym.

Wärtsilä otrzyma 3 629 540 euro (połowę łącznych kosztów) na długoterminowy projekt „Into the future - Baltic So2lution”, którego celem jest wspieranie rozwoju bardziej zrównoważonej ekologicznie i energooszczędnej żeglugi w regionie Morza Bałtyckiego, a także rozbudowa infrastruktury LNG

 

 

Udostępnij