Metanol najlepszym alternatywnym paliwem?

Jak podaje w swoim raporcie Europejska Agencja Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA), dobrym alternatywnym paliwem okrętowym jest metanol oraz etanol, gdyż ograniczają one emisję CO2.

Jak podaje w swoim raporcie Europejska Agencja Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA), dobrym alternatywnym paliwem okrętowym jest metanol oraz etanol, gdyż ograniczają one emisję CO2.

Agencja zaznacza, że substancje te są wolne od siarki, a ich zastosowanie zapewni armatorom zgodność z unijną dyrektywą siarkową.

Według EMSA koszty związane z przebudową oraz przystosowaniem statków do spalania metanolu i etanolu zbliżone są do wydatków związanych z montażem scrubberów, są zaś niższe od instalacji systemów wykorzystujących LNG.

Analiza ekonomiczna wykazała, że środki przeznaczone na instalacje metanolu zwrócą się szybciej niż wydatki poniesione na inne rozwiązania, mające spełniać wymogi żeglugi w obszarach kontroli emisji siarki (SECA).

Jak podaje EMSA, przeprowadzone testy wykazały, że korzystanie z systemów paliwowych zasilanych metanolem nie wpływa na bezpieczeństwo.

 

PROMY24.COM

ZA: Namiary Na Morze i Handel

 

 

Udostępnij