Nielegalni imigranci: Kryzys regionu śródziemnomorskiego

Obecnie kryzys humanitarny na Morzu Śródziemnym wymyka się spod kontroli.

Międzynarodowa Izba Żeglugi (ICS) podkreśla, że statki handlowe są prawnie zobowiązane do ratowania osoby w niebezpieczeństwie na morzu według konwencji IMO (Międzynarodowa Organizacja Morska) o nazwie SOLAS (międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu), która jest ratyfikowana przez praktycznie każde państwo członkowskie.

ICS podkreśla również, że ratowanie osób znajdujących się w niebezpieczeństwie na morzu, w tym nielegalnych imigrantów, to obowiązek wynikający z przepisów prawa międzynarodowego, a także obowiązek czysto humanitarny.

Obecnie kryzys humanitarny na Morzu Śródziemnym wymyka się spod kontroli.

ICS wzywa państwa członkowskie UE do szybkiego działania w celu ochrony życia tysięcy osób próbujących przedostać się przez Morze Śródziemne do Europy z pomocą przemytników ludzi. Takie przesłanie Międzynarodowej Izby Żeglugi (ICS), głównego globalnego stowarzyszenia operatorów statków, towarzyszyło spotkaniu  ONZ w Londynie 4 marca. 

Statki handlowe w 2014 roku uratowały około 40 000 osób, zgodnie z danymi Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR, organ ONZ). Liczba ta według Urzędu najprawdopodobniej ulegnie zwiększeniu w trakcie 2015 roku. Wynika to z pogarszającej się sytuacji politycznej w Afryce i na Bliskim Wschodzie.

ICS pokazuje ciężar odpowiedzialności spoczywającej na załodze floty handlowej odnośnie ratowania nielegalnych imigrantów.

Peter Hinchliffe, Sekretarz Generalny ICS pokazuje, że sytuacja jest na tyle poważna, iż wymaga zaangażowania ze strony wszystkie państwa członkowskie UE.

ICS podkreśla, że jest zaniepokojony koniecznością ratowania statków z nielegalnymi imigrantami przez flotę handlową, która jest nieprzekwalifikowana do wykonywania tych zadań, co stwarza sytuację potencjalnie niebezpieczną dla życia zarówno imigrantów jak i marynarzy.

Według UNHCR, co najmniej 3500 osób straciło życie w ciągu 2014 roku, podczas próby przekroczenia Morza Śródziemnego z Afryki Północnej. Zdesperowani ludzie podejmują niebezpieczną próbę przedostania się drogą morską na prowizorycznych łodziach.

Międzynarodowy przemysł morski w pełni akceptuje zobowiązania prawne dla pomocy osobom w niebezpieczeństwie na morzu. Jednak niektóre statki w 2014 roku musiały ratować aż 500 osób jednorazowo, a to wiąże się z poważnymi konsekwencjami dla załogi statków, a przede wszystkim bezpieczeństwa załogi przy ratowaniu takiej ilości ludzi. To wykracza daleko poza oczekiwania stawiane wobec marynarzy handlowych.

ICS uważa, że jest dużo do zrobienia w tej kwestii, podczas gdy łodzie pełne nielegalnych imigrantów codziennie wypływają na morze z takich krajów jak Libia i Syria. W związku z tym ICS uważa sprawę za pilną dla państw europejskich i wymaga opracowania natychmiastowego rozwiązania na szczeblu ponadnarodowym.

Międzynarodowa Izba Żeglugi apeluje o zapewnienie uchodźcom alternatywnych środków bezpieczeństwa, innych niż ratowanie niedostosowanych technicznie łodzi na Morzu Śródziemnym.

Za konieczne uważa również przeciwdziałanie wrażeniu, że potencjalnie śmiertelny rejs morski jest realistycznym sposobem na dostanie się do Europy.

 

[z mediów]

Udostępnij