Niels Smedegaard obejmuje władzę w ECSA

Niels Smedegaard, prezes i dyrektor zarządzający w DFDS został nowym prezesem ECSA - Stowarzyszenia Armatorów Wspólnoty Europejskiej.

Niels Smedegaard, prezes i dyrektor zarządzający w DFDS został nowym prezesem ECSA - Stowarzyszenia Armatorów Wspólnoty Europejskiej. Smedegaard będzie sprawował władzę  u boku  wiceprezesa Panagiotisa Laskaridisa, założyciela i dyrektora zarządzającego w Laskaridis Shipping. Niels Smedegaard zastępuje Thomasa Rehdera, który stał na czele ECSA od początku grudnia 2013 roku.
 

Smedegaard obejmując stanowisko podkreślił, że opierając się o znakomitą pracę swojego poprzednika stawia sobie za cel podkreślenie znaczenia żeglugi morskiej i aktywne poszukiwanie rozwiązań pojawiających się wyzwań, które stoją przed branżą. Ponadto podkreśla, że w jego gestii będzie odniesienie się do polityki UE dla sektora morskiego na 2017 rok i podjęcie dialogu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w celu doprowadzenia do postępu na różnych płaszczyznach dialogu politycznego.
 

Odchodzący ze stanowiska Rehder podsumował, że ostatnie 2 lata były okresem niezwykle interesującym i wymagającym wypracowania nowych rozwiązań, by przeprowadzić ECSA przez ciężki okres. Dodał także, że przekazuje władze w ręce zdolnego następcy i jest absolutnie przekonany, że nowy prezes odniesie sukces w obronie interesów branży morskiej. 


[Z mediów]

 

 

Udostępnij