Niskie ceny paliwa przyczyniają się do zwiększenia zysków Anek Lines

Anek Lines osiągnął dodatni wynik EBITDA po raz pierwszy od ośmiu lat i najlepszy wynik netto za pierwsze półrocze od 2007 roku.

Anek Lines osiągnął dodatni wynik EBITDA po raz pierwszy od ośmiu lat i najlepszy wynik netto za pierwsze półrocze od 2007 roku.

Operator działający na Adriatyku i rynku krajowym zaraportował poprawę pomimo spadku skonsolidowanego obrotu w pierwszej połowie 2015 roku do 62,9 miliona euro (z poziomu 69,2 miliona euro).

Zysk brutto całej grupy kapitałowej wyniósł 6,5 miliona euro, porównując do analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy był na poziomie 1,6 miliona euro. Koszty operacyjne grupy znacząco spadły do poziomu 56,3 miliona euro z 67,6 miliona euro, głównie ze względu na spadek cen paliw.

Skonsolidowany zysk EBITDA za pierwsze półrocze wyniósł 400 000 euro (w porównaniu do zeszłorocznego: – 6,6 miliona euro).

Wynik netto po pomniejszeniu o podatki i straty nadzwyczajne w pierwszym półroczu 2015 uplasował się na poziomie 13,1 miliona euro (wynik netto po pomniejszeniu o podatki i straty nadzwyczajne w pierwszej połowie 2014 roku wynosił -21,2 miliona euro).

Anek podkreślił ponadto, że najlepszym okresem dla żeglugi jest trzeci kwartał każdego roku, ponieważ okres letni jest wtedy wliczany do wyników finansowych. Przewoźnik promowy potwierdził, że biorąc pod uwagę, iż ceny paliwa powinny pozostać na obecnym poziomie, oczekuje się dalszej poprawy wyników finansowych za rok obrotowy 2014.


Firma spodziewa się także zawarcie umowy z kredytodawcami dotyczącej długoterminowego rozłożenia zadłużenia spółki.

Kierownictwo grupy kontynuuje wysiłki w celu ograniczenia kosztów operacyjnych poprawy struktury kapitałowej i zapewnienia niezbędnej płynności. 

 

[Z mediów]

 

Udostępnij