Norwegia: nowe przepisy w transporcie drogowym

W Norwegii, od sezonu zimowego 2013/2014, zaostrzeniu uległy wymagania względem opon dla pojazdów o dozwolonej masie całkowitej przekraczającej 3500 kilogramów.

Opony zimowe

• Dla pojazdów mechanicznych o dozwolonej masie całkowitej przekraczającej 3500 kilogramów, w okresie od 15 listopada do 31 marca, zostanie wprowadzony w życie nakaz stosowania opon zimowych. Nakaz ten nie dotyczy osi podnoszonych.
• Oponami zimowymi mogą być albo opony z kolcami, albo tzw. zimowe opony bezkolcowe. Muszą one być specjalnie oznakowane kodem M+S, MS, M&S, M-S, (mud and snow - błoto i śnieg), 3PMSF (3 peak mountain snowflake - 3 szczyty z płatkiem śniegu) i muszą być produkowane specjalnie na potrzeby jazdy w warunkach zimowych.

Głębokość rzeźby bieżnika

• Dla pojazdów o dozwolonej masie całkowitej przekraczającej 3500 kilogramów (ciągnik wraz z przyczepą), w okręgach Nordland, Troms i Finnmark od 15 października, a na pozostałym obszarze kraju od 1 listopada, obowiązywać będzie głębokość rzeźby bieżnika wynosząca przynajmniej 5 mm. Wymóg ten obowiązywać będzie do 30 kwietnia w Nordland, Troms i Finnmark, a na pozostałym obszarze kraju, do pierwszego poniedziałku po Świętach Wielkanocnych włącznie.

Poza tym okresem wymagana głębokość rzeźby bieżnika musi wynosić przynajmniej 1,6 mm.

UWAGA

Pojazd musi być wyposażony, w każdym momencie, w opony zimowe z kolcami lub bez, albo w łańcuchy, albo w sprzęt podobny, gdy jest to konieczne dla zapewnienia właściwej przyczepności w stosunku do warunków drogowych. Jeżeli, niezależnie od pory roku, można się spodziewać nawierzchni pokrytej śniegiem lub lodem, obowiązkowe jest posiadanie łańcuchów.

Sankcje

Opłata karna za prowadzenie pojazdu o niedostatecznej głębokości rzeźby bieżnika wynosi
750 NOK od opony. Podobna opłata karna zostanie wprowadzona za brak opon zimowych.
W przypadku poważnego naruszenia powyższych przepisów, stosowany będzie zakaz użytkowania pojazdu i zgłoszenie przestępstwa policji.

Przepisy dotyczące opon z kolcami i łańcuchów

Łańcuchy

Gdy prowadzisz pojazd o dozwolonej masie całkowitej przekraczającej 3500 kilogramów po drogach pokrytych śniegiem i lodem, musisz mieć ze sobą łańcuchy. W okresie, w którym wymagana głębokość rzeźby bieżnika wynosi 5 mm, musisz mieć ze sobą łańcuchy, niezależnie od warunków drogowych.

Łańcuchy muszą być dopasowane do kół pojazdu, zapewniając kontakt pomiędzy łańcuchem i nawierzchnią drogi. Mają być wykonane z metalu lub stali i nadawać się do stosowania przy biorąc pod uwagę aktualne warunki drogowe. Muszą wytrzymać obciążenie.

• Pojazd mechaniczny o dozwolonej masie całkowitej przekraczającej 3500 kilogramów musi posiadać na wyposażeniu przynajmniej trzy łańcuchy:
• Jeden dopasowany do kół przednich
• Dwa dopasowane do kół napędowych

Pociąg drogowy (pojazd mechaniczny o dozwolonej masie całkowitej przekraczającej 3500 kilogramów wraz z przyczepą) musi mieć ze sobą przynajmniej siedem łańcuchów, gdy jest on wyposażony w koła bliźniacze na osi napędowej:
• Jeden dopasowany do kół przednich pojazdu mechanicznego
• Cztery dopasowane do kół napędowych pojazdu mechanicznego
• Dwa dopasowane do kół przyczepy

Gdy pociąg drogowy jest wyposażony w koła pojedyncze na osi napędowej lub stosuje łańcuchy podwójne, musi on mieć ze sobą przynajmniej pięć łańcuchów. Łańcuch podwójny, to łańcuch pokrywający oba koła bliźniacze:
• Jeden dopasowany do kół przednich pojazdu mechanicznego
• Dwa dopasowane do osi napędowej pojazdu mechanicznego
• Dwa dopasowane do kół przyczepy

Opony z kolcami

• O ile nie wymagają ich warunki drogowe, opony z kolcami są wyłącznie dozwolone w okresie, w którym wymagana głębokość rzeźby bieżnika wynosi 5 mm.
• W pojeździe mechanicznym o dozwolonej masie całkowitej przekraczającej 3500 kilogramów, opony z kolcami muszą być założone na kołach umieszczonych na tej samej osi.

Na kołach bliźniaczych wystarczy posiadać opony z kolcami na jednym z kół.

Źródło: Stena Line

Udostępnij