Norwescy armatorzy z mniejszym optymizmem niż przed rokiem

Norwescy armatorzy zaniżają oczekiwania względem wzrostu obrotów w 2015 roku.

Jak pokazano w raporcie opublikowanym przez Norweskie Stowarzyszenie Armatorów (NSA) oczekują oni wzrostu na poziomie tylko 2,3 procenta w 2015 roku, czyli z 262 do 268 miliardów koron norweskich.

Są to o 6% mniej optymistyczne oczekiwania niż w roku poprzednim.

W raporcie były brane pod uwagę cztery segmenty: żegluga morska bliskiego zasięgu, żegluga dalekiego zasięgu, usługi związane z platformami wiertniczymi i kontrakty na platformy wiertnicze. Wszystkie cztery branże mają niższe oczekiwanie rentowności w 2015 roku niż w 2014.

Najwyższy poziom optymizmu panuje w sektorze morskim żeglugi dalekiego zasięgu, gdzie 60% armatorów przewiduje lepsze wyniki operacyjne w 2015 roku, a także wzrost obrotów o 5,1%.

Armatorzy są mniej optymistyczni co do poziomu swojej rentowności w 2015 roku w porównaniu do 2014: 35% armatorów spodziewa się lepszych wyników operacyjnych w porównaniu do 72% armatorów spodziewających się lepszych wyników w 2014 roku. A 42% armatorów przewiduje słabsze wyniki operacyjne w 2015 roku w porównaniu do 8% armatorów spodziewających się słabszych wyników w 2014 roku – czytamy w raporcie.

Zamówienia dla norweskich stoczni pozostają na takim samym poziomie jak w ubiegłym roku z kilkoma nowymi zamówieniami od norweskich armatorów działających na arenie międzynarodowej. Obejmują one głównie platformy wiertnicze, ale też gazowce, masowce, tankowce i chemikaliowce.

Warto dodać, że na początku 2015 roku zarejestrowano 522 statki w rejestrach NIS (Norweski Międzynarodowy Rejestr Statków), w porównaniu do 692 statków w 2005 roku, co stanowi spadek o 25% na przestrzeni dziesięciolecia. 

 

[Z mediów]

Udostępnij