Nowe usprawnienia w dystrybucji LNG w Europie

Holenderskie firmy Gasunie i Royal Vopak ogłosiły podjęcie decyzji o rozwinięciu infrastruktury i usług związanych z rozładunkiem i załadunkiem LNG w swoim wspólnym przedsiębiorstwie- Gate terminal.

Nowa funkcjonalność dostępna w porcie w Rotterdamie powinna przyczynić się do zwiększenia zużycia skroplonego gazu ziemnego (LNG), jako paliwa transportowego w Holandii i w północno- zachodniej Europie.

Umożliwi to dystrybucję LNG jako paliwa do statków, promów, samochodów ciężarowych i zastosowań przemysłowych. Przewiduje się, że stosowanie gazu ziemnego jako paliwa znacznie wzrośnie po wprowadzeniu rygorystycznych przepisów emisyjnych w 2015 roku (o czym można przeczytać tutaj), które obowiązywać będą w sektorze morskim w basenie Morza Północnego i Bałtyckiego.  Dzięki zastosowaniu LNG, barki, statki żeglugi przybrzeżnej, promy jak i również samochody ciężarowe mogą zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 20% i  tlenku azotu o 85%, przy jednoczesnej redukcji emisji cząstek siarki niemal całkowicie do zera. Z tego powodu, holenderski rząd oraz Unia Europejska wspierają rozwój LNG jak paliwa transportowego.

We wrześniu 2011 roku, należący do Gasunie oraz Vopak, Gate terminal, położony w Maasvlakte w Rotterdamie rozpoczął swoją działalność. Gate terminal przyczynia się do dywersyfikacji dostaw gazu europejskiego poprzez zapewnienie dostępu do LNG pochodzącego z krajów całego świata. Tam gaz ziemny jest przyjmowany, przechowywany, a następnie regazyfikowany (tzn. proces przemysłowy polegający na zamianie gazu ziemnego LNG w postaci skroplonej na postać gazową poprzez ogrzewanie skroplonej substancji), po czym zostaje wprowadzony do północno- zachodnio- europejskiej sieci gazowej. W styczniu 2014 roku, z powodzeniem została wprowadzona stacja ładunku cystern samochodowych dla samochodów ciężarowych oraz kontenerów, z całkowitą zdolnością przeładunkową wynoszącą nawet do 5000 aut ciężarowych rocznie! W ciągu ostatniego roku, Gate terminal przekształcił się w węzeł gazowy, skąd LNG może być ponownie wywożony do innych części Europy i całego świata. 

Władze portu w Rotterdamie są zaangażowane w projekt i budowę basenu portowego przeznaczonego na załadunek i rozładunek LNG. Co więcej, zostały już wprowadzone przepisy, które pozwolą na bunkrowanie gazem ziemnym barek śródlądowych i umożliwią bunkrowanie paliwa ze statku do statku. Uruchomienie i rozpoczęcie tych innowacyjnych usług planowane jest na pierwszą połowę 2016 roku. Do tego czasu, cały łańcuch dostaw LNG funkcjonować będzie wyłącznie w porcie w Rotterdamie. 

Współpraca pomiędzy holenderskim rządem, przedsiębiorstwami oraz instytutami ma na celu promowanie wzrostu ekologicznego. GT dzięki nowatorskiemu systemowi załadowczemu stanie się prekursorem czystszego transportu drogowego, żeglugi śródlądowej oraz żeglugi przybrzeżnej w Europie Północnej. Badania wykazują, że wprowadzenie gazu ziemnego jak paliwa transportowego może przyczynić się do znacznego wzrostu gospodarczego i spadku bezrobocia. 

Projekt jest kluczem do ułatwienia magazynowania LNG oraz zabezpieczania dostaw gazu ziemnego w północno- zachodnich portach europejskich, takich jak Goteborg. Połączenia morskie między Rotterdamem, a tą strefą uważane są za „morskie autostrady” Unii Europejskiej, dlatego też projekt ten otrzymał dofinansowanie w ramach unijnego programu TEN-T.

 

 

Udostępnij