Opłaty w porcie Rotterdam wzrosną o maksymalnie 1% rocznie

Taryfy portowe w Rotterdamie wzrosną w ciągu najbliższych trzech lat o połowę stopy procentowej inflacji, czyli maksymalnie o 1% rocznie.

Taryfy portowe w Rotterdamie wzrosną w ciągu najbliższych trzech lat o połowę stopy procentowej inflacji, czyli maksymalnie o 1% rocznie, podała spółka w komunikacje prasowym.

Oznacza to, że do 2015 roku taryfy płacone przez statki morskie będą podlegać waloryzacji w porcie w Rotterdamie o około 1%. Zarząd portu podejmie także działania mające na celu wzmocnienie funkcjonalności hubu i stymulowanie zrównoważonego transportu.

Port po raz pierwszy ustala taryfy portowe na okres dłuższy niż jeden rok. Władze po konsultacjach z sektorem biznesu wypracowały wspólne rozwiązanie, które ma na celu wskazanie firmom operującym w porcie, czego mogą się spodziewać w najbliższych latach.

Poprzez zorganizowanie konsultacji z rynkiem obejmującej zagadnienia inflacji, warunków rynkowych i rozwoju gospodarczego, sektor portowy pragnie sprostać wymaganiom rządu w zakresie samoregulacji taryf.
Opisywane stawki zostaną zastosowane do porów morskich w Rotterdamie, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Dordrecht i Moerdijk.

Taryfy portowe są tylko jednym z głównych źródeł przychodów władz portowych w Rotterdamie. W 2013 roku port otrzymał 288 milionów euro wpłat z taryf portowych i 14 milionów euro wpłat z taryf portowych żeglugi śródlądowej. Drugie główne źródło dochodu portu, w wysokości 321 milionów euro, pochodzi z długoterminowych umów najmu. 

 

Udostępnij