WWF i Tallink rozpoczęli kampanię na rzecz wspierania bałtyckich fok

Każda osoba, która przekaże datek, będzie miała okazję do cyfrowego zapisu swojego imienia na pokładzie nowego, przyjaznego dla środowiska statku LNG MEGASTAR.

WWF Finlandia i AS Tallink Grupp rozpoczęli zakrojoną na dużą skalę kampanię donacyjną na rzecz bałtyckich fokobrączkowanych. Każda osoba, która przekaże datek, będzie miała okazję do cyfrowego zapisu swojego imienia na pokładzie nowego, przyjaznego dla środowiska statku LNG MEGASTAR. Celem kampanii jest zbiórka na poziomie 25 000 euro.

Z zebranych datków, WWF Finlandia rozpocznie projekty, mające na celu uzyskanie bardziej wiarygodnych danych na temat wielkości populacji bałtyckich fok obrączkowanych, dzięki pomiarom dokonanym przez statki i samoloty. WWF chce zbadać mniej znane populacje (jak na przykład tą w Morzu Archipelagowym leżącym pomiędzy wybrzeżem Finlandii a Wyspami Alandzkimi) i dowiedzieć się, gdzie foki wędrują i czym kierują się, wybierając obszary, w których żyją.

WWF chroni siedliska fok na Bałtyku np. przed eutrofizacją (nadmierną produkcją glonów w wodach, co prowadzi do zamulania zbiorników) i wyciekami oleju. Foki obrączkowane są gatunkiem arktycznym, a ich przetrwanie zależy od obecności lodu i śniegu. Dlatego zmiana klimatu stwarza największe zagrożenie dla tego gatunku. Na przykład, Morze Archipelagowe może w przyszłości zamarzać tylko przez kilka tygodni, co nie wystarczy fokom do przejścia przez okres lęgowy.

Dotacje w ramach kampanii można składać na stronie oma.wwf.fi/tallink-eng. Najmniejsza kwota pojedynczej darowizny wynosi 5 euro. Każdy, kto dokona wpłaty do tego projektu jest proszony cyfrowo napisać swoje imię na pokładzie nowego statku Tallink - Megastar. W holu wejściowym statku, będzie duży ekran witający każdą osobę wchodzącą na pokład.

CEO AS Tallink Grupp, Janek Stalmeister zaznaczył, że firma jest zadowolona, mogąc wyrazić swoje poparcie dla odpowiedzialnej środowiskowo działalności biznesowej, również poprzez zaangażowanie opinii publicznej. Megastar ma być statkiem najbardziej przyjaznym dla środowiska na Morzu Bałtyckim, co czyni go idealnym nośnikiem dla apelu o wsparcie natury. Tallink ma nadzieję, że pasażerowie, jak i osoby zainteresowane pomocą temu gatunkowi, będą uczestniczyć w tym projekcie. Jak oświadczył Janek Stalmeister, osobiście, wraz z rodziną, da przykład dla tego zaangażowania aktywnie włączając się w akcję.

Tallink Silja Oy i WWF Finlandia są partnerami przy ochronie Morza Bałtyckiego od roku 2001. Dzięki podjęciu nowej współpracy z AS Tallink Grupp od marca 2016 roku, prace te będą kontynuowane.

WWF jest zadowolona, że jedna z największych marek działających na Morzu Bałtyckim zdecydowała się podjąć współpracę dla ochrony Bałtyku i populacji fok obrączkowanych. Morze Bałtyckie jest jednym z najbardziej wrażliwych i zanieczyszczonych obszarów morskich na świecie i tylko główni gracze na rynkach, mogą pomóc w uratowaniu tego środowiska. Wspólne działania, jak zaznaczyła Lisa Rohweder, prezes WWF w Finlandii, mają również cel w postaci podnoszenia świadomości opinii publicznej na temat ochrony Morza Bałtyckiego.

Przypomnijmy, że Megastar będzie statkiem liczącym 212 metrów długości, mogącym pomieścić 2800 pasażerów i zacznie działać na trasie Tallin-Helsinki. Prace konstruktorskie zostaną zakończone na początku 2017 roku. Megastar używać będzie LNG jako paliwa, ale również będzie w stanie pływać na olej napędowy. Pojemność brutto wyniesie 49 000 GT, a statek rozpędzi się do 27 węzłów. Megastar to statek budowany w zgodzie z nowymi przepisami i surowszymi normami emisji dla obszarów ECA, w tym Bałtyku.

Na samej trasie Tallin-Helsinki AS Tallink Grupp przewozi ponad 4,7 mln pasażerów rocznie. Spółka dysponuje flotą 15 statków i działa na sześciu różnych trasach na Bałtyku łączących Estonię, Finlandię, Szwecję i Łotwę, dla ponad 9 milionów pasażerów rocznie.

O WWF:

WWF to jedna z największych i najbardziej szanowanych niezależnych światowych organizacji zajmujących się ochroną środowiska. Misją WWF jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego planety i tworzenie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z naturą, poprzez zachowanie jak największej różnorodności biologicznej. Korzystanie z odnawialnych zasobów naturalnych ma być trwałe, a redukcja zanieczyszczenia propagowana. To samo ma się tyczyć nadmiernej konsumpcji.

 

[Z mediów]

REKLAMA:

500-150_dla_promy24.gif

Udostępnij