P&O Ferries otworzyło swój rozbudowany hub w Zeebrugge

Terminal promowy w Zeebrugge został powiększony o 14 hektarów i obecnie obejmuje czwarte nabrzeże oraz poprawioną infrastrukturę kolejową. Dzięki temu jego pojemność przeładunkowa podwoiła się, i wynosi obecnie 700 000 jednostek rocznie.

Helen Deeble, dyrektor wykonawczy P&O Ferries podkreśliła, że brytyjska gospodarka w dalszym ciągu odnotowuje wzrost, co upewnia brytyjskiego operatora, że przygotowane przez niego rozwiązanie będzie korzystne dla przewoźników eksportujących swoje towary na niezwykle ważny rynek Wielkiej Brytanii.

P&O Ferries deklaruje, że jest w stanie zaoferować swoim klientom dodatkową ładowność statków. W związku z rozbudową terminala rozwijana będzie także współpraca z firmami trzecimi, obsługującymi m.in. usługi kolejowe świadczone w głąb kraju.
Ponadto, dzięki większej przepustowości możliwe będzie zawarcie nowych partnerstw, takich jak z armatorem Swedish Orient Line, które umożliwia połączenie szwedzkiego Goteborgu ze wschodnim wybrzeżem Wielkiej Brytanii, właśnie poprzez hub w Zeebrugge.

Joachim Coens, dyrektor generalny portu Zeebrugge podkreślił, że celem władz portu jest umożliwienie klientom rozwoju, oraz stworzenie możliwości dla niego. Władze portu nie kryją zadowolenia z faktu, iż powiększenie terminala przyczyni się do wzrostu świadczonych usług P&O Ferries, które są niezwykle ważnym partnerem dla belgijskiego portu.
Szczególnie cenne dla portu w Zeebrugge jest koncentrowanie się brytyjskiego operatora na tworzeniu intermodalnych rozwiązań łączących transport wodny i kolejowy.

Źródło:
[Media/Port Zeebrugge]


 

Udostępnij