Pamiętaj o podatku drogowym dla samochodów ciężarowych w UK od 1 kwietnia!!!

Opłaty w Wielkiej Brytanii

  • są obowiązkowe od 1 kwietnia 2014 roku,
  • może je uiścić operator, kierowca lub pośrednik,
  • dotyczą samochodów ciężarowych niezarejestrowanych w Wielkiej Brytanii,
  • dotyczą wszystkich pojazdów ciężarowych o masie 12 ton i więcej,
  • należy uiścić zanim pojazd wjedzie na terytorium UK,
  • pobierane są w oparciu o czas, którego jednostką jest dzień i jego wielokrotność. Dzień liczony jest od 00:00 do 23:59:59,
  • mogą być zredukowane, gdy pojazd często odwiedza UK  lub przyjeżdża na dłuższy okres,
  • można uiścić na portalu płatności za pomocą karty kredytowej, debetowej, konta PayPal typu „prepaid” lub niektórych kart paliwowych,
  • można dokonać również bezpośrednio przed wjazdem na teren Wielkiej Brytanii („Pay and Go”) w punkcie sprzedaży.

Więcej dowiecie się tutaj.

 

Udostępnij