Pierwsze dochodowe półrocze dla Minoan Lines od 2000 roku

Niższe koszty paliwa napędzają ożywienie greckiego sektora promowego, co przekłada się na wzrost dochodów największych operatorów w pierwszej połowie 2015 roku.

Niższe koszty paliwa napędzają ożywienie greckiego sektora promowego, co przekłada się na wzrost dochodów największych operatorów w pierwszej połowie 2015 roku.

Przedsiębiorstwo żeglugowe Minoan Lines, należące do Grimaldi Group, uzyskało przychody w ciągu pierwszych sześciu miesięcy w wysokości 5,9 mln euro w porównaniu do straty 4,5 mln euro w pierwszej połowie 2014 roku. Zysk operacyjny (EBITDA) wzrósł do 15,2 mln z 9,2 mln euro.

Wyniki finansowe Minoan Lines za pierwsze półrocze 2015 roku obejmują odsetki oraz inne koszty finansowe w wysokości 1,4 mln euro. Amortyzacja netto wyniosła 7,9 mln euro.

Łączna wartość kapitału za okres kończący się 30 czerwca 2015 wyniosła 247.7 mln euro. Kredyty bankowe spółki wyniosły 207.3 mln euro, natomiast środki pieniężne i ich ekwiwalenty wyniosły 6 mln euro.

Minoan Lines podają, że pozytywne wyniki to głównie zasługa wzrostu przychodów, niższe koszty paliwa oraz spadek kosztów finansowych.

Przedsiębiorstwo potwierdza utrzymanie wiodącej pozycji na rynku, pomimo silnej konkurencji, zarówno na trasie na Adriatyku: Patras, Igoumenitsa-Ancona-Triest i greckiej trasie krajowej: Iraklion – Pireus.

W ciągu sześciu miesięcy udział w rynku Minoan Lines na trasie przez Anconę wyniósł 58,3% (transport pasażerski), 55% (transport samochodów) i 58,1% (transport towarowych). Natomiast na linii Iraklion-Pireus było to 66% (transport pasażerski), 61% (transport samochodów) i 44,9% (transport towarowy).


 

[Z mediów]

 

 

 

 

Udostępnij