Pierwsze niemiecko-łotewskie forum morskie w Rydze

Tym samym Ryga stała się miejscem pierwszego niemiecko-łotewskiego forum morskiego.

Pod koniec maja Ryga, stolica Łotwy stanowiła miejsce spotkań licznych przedstawicieli portów: Lipawy, Rygi, Windawy, Lubeki, Kiel i Hamburga. Tym samym Ryga stała się miejscem pierwszego niemiecko-łotewskiego forum morskiego.

W czasie spotkań przedstawiciele portów poruszali aktualne tematy i wyzwania dotyczące ogólnego rozwoju gospodarczego regionu bałtyckiego.

Nie zabrakło również miejsca dla tematów powiązanych z branżą przepraw promowych. Profesor dr Sebastian Jurgens, dyrektor zarządzający w Lübecker Hafen-Gesellschaft, spółce zarządzającej portem, podkreślił znaczenie serwisu promowego między Lubeką a litewskimi portami. Zdaniem przedstawiciela portu, Lubeka jest postrzegana jako wiodący ośrodek przepływu towarowego między Niemcami a Łotwą. Pokreślił również, że stosunki handlowe między krajami bałtyckimi i Rosją cechuje duży potencjał, a rozszerzenie wzajemnych relacji jest bardzo ważne.

Forum stanowiło dobrą okazję do spotkań partnerów biznesowych oraz omówienia nowych inicjatyw wspólnych projektów. Wśród nich poruszono tematy dalszego rozwoju istniejących usług promowych oraz połączenia tychże usług z serwisem w głąb kraju.

Przedstawiciele portów, oraz armatorów, w tym Stena Line Freight Scandinavia, oceniali i omawiali równice między krajami, ograniczenia w handlu spowodowane sankcjami nałożonymi na sektor transportu i logistyki w obrębie Morza Bałtyckiego, a także skutki nowej chińskiej inicjatywy „Jeden pas, jedna droga” (ang.: „One Belt, One Road”) – projektu Chin mającej na celu reaktywację Szlaku Jedwabnego.

 

[Z mediów]

 

 

Udostępnij