Północne porty Wielkiej Brytanii zawarły pakt

W wyniku ogłoszenia Brexit’u, porty położone na północy Wielkiej Brytanii zgodziły się co do zawiązania bezprecedensowej współpracy.

W wyniku ogłoszenia Brexit’u, porty położone na północy Wielkiej Brytanii zgodziły się co do zawiązania bezprecedensowej współpracy. Głównym motywem jest potrzeba zapewnienia, iż rząd będzie respektować ich wspólny głos.

PD Ports, Port of Tyne, ABP Ports oraz Peel Ports wynegocjowały przełomową umowę, mającą na celu stworzenie strategii dla północnych portów Wielkiej Brytanii, gwarantującej zwiększenie połączeń transportowych i frachtowych w regionie. Członkowie paktu wspólnymi siłami będą dążyć do stworzenia nowych miejsc pracy, a także zwiększenia nakładów inwestycyjnych we Wschodnio-Zachodnim Korytarzu Frachtowym(East-West Freight Supercorridor - przyp. red.).

Geoff Lippitt, dyrektor rozwoju PD Ports podkreślił, że obecne czasy będą okresem zmian w gospodarce całej Wielkiej Brytanii, dlatego ważnym jest, iż porty leżące na północy będą postrzegane jako postępowa całość, mogąca śmiało przejść przez nadchodzące zmiany. Dodał również, że jego firma zawsze stała na czele rozwoju gospodarczego za sprawą prowadzonych inwestycji, które dopełniają jej osiągnięcia na rynku lokalnym, regionalnym jak i ogólnokrajowym.

Podczas, gdy 95% brytyjskich dóbr przewija się przez porty, przez omawiany region (zamieszkany przez zaledwie 24% obywateli Wielkiej Brytanii), jest transportowane 56% frachtu kolejowego, 35% frachtu drogowego oraz 35% frachtu przechodzącego przez wszystkie brytyjskie porty.

60% ładunków przeznaczonych na północ, jest jednakże dostarczanych do południowych portów – czego efektem są korki na autostradach, opóźnienia w dostawach, zanieczyszczenie czy niska wydajność.

Opracowany przez niezależny komitet doradczy IPPR North, 53 stronicowy dokument, ‘Gateways to Northern Powerhouse: Towards a Northern ports strategy’, zawiera rekomendacje dla centralnego i lokalnego rządu, jak i samych przedsiębiorstw takich jak porty północne, firmy załadunkowe czy logistyczne.

Ed Cox, dyrektor IPPR North zaznaczył, że Wielka Brytania zajmowała się handlem długo wcześniej, nim powstała idea utworzenia Unii Europejskiej i fakt ten nie ulegnie zmianie, pomimo Brexit’u. Jego zdaniem, charakter każdej nowej, europejskiej umowy handlowej będzie zasadniczy, lecz kryteria zawarte w strategii portów północnych zapewnią podstawę, na której każda nowa umowa będzie musiała być oparta.

 

[Z mediów]

 

Udostępnij