Poprawa bezpieczeństwa i nacisk na ochronę środowiska na Bałtyku

Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa żeglugi, zwiększenie nacisku na ochronę środowiska na terytorium morskim Polski oraz prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem prawa przez użytkowników morza.

W latach 2011-2013 Urząd Morski w Gdyni realizował projekt „Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) Etap I”. Wartość projektu opiewała na kwotę ponad 111 mld zł, w tym ze środków Funduszu Spójności pochodziło ponad 86 mln zł.
 

Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa żeglugi, zwiększenie nacisku na ochronę środowiska na terytorium morskim Polski oraz prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem prawa przez użytkowników morza.
 

W ramach pierwszego etapu projektu zostały całkowicie zmodernizowane i rozbudowane systemy monitorowania ruchu administracji morskiej na terenie VTS Zatoka Gdańska i VTMS Szczecin Świnoujście. W ramach tych działań wymienione zostały sensory radarowe, łączność VHF, stacje AIS, kamery dalekiego zasięgu, oprogramowanie VTS. Dodatkowo rozbudowano zaplecze informatyczne oraz łączności a także zwiększono obszary objęte monitoringiem. Wprowadzono również monitoring ruchu morskiego rejonu tranzytu statków zmierzających do portów Zatoki Gdańskiej i Federaci Rosyjskiej.
 

Wszystkie służby polskich portów wyposażono w radary portowe, kamery, środki łączności, stacje hydro-meteo, elektroniczny dostęp do baz danych i informacji związanej z bezpieczeństwem żeglugi.
 

Kolejnym elementem inwestycji była budowa nowego systemu łączności operacyjnej dla służby SAR (Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa), ponieważ dotychczas używany system uległ całkowitemu zużyciu w przeciągu wielu lat eksploatacji. Nowy system łączności zapewnił łączność dla jednostek biorących udział w akcji ratowniczych na morzu.
 

Zakończono także budowę Krajowej Sieci Stacji Bazowych Systemu Automatycznej Identyfikacji Statków (AIS-PL) oraz Morską Krajową Sieć Differential Global Positioning Sysytem (DGPS-PL). Pierwszy z systemów umożliwia identyfikację statków oraz informację o ich ruchu w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej przekazując tym samym podstawowe informacje do współpracujących z administracją instytucji oraz w ramach struktury europejskiej wymiany informacji o ruchu statków. Natomiast system DGPS zapewnia korektę pozycji GPS, co jest szczególnie istotne w przypadku występowania zakłóceń sygnału satelitarnego oraz potrzeb realizowania inwestycji na morzu wymagających bardzo dokładnego pozycjonowania.
 

W ramach projektu zmodernizowano również system wykrywania zanieczyszczeń olejowych zainstalowany na samolocie patrolowym Urzędu Morskiego w Gdyni. System pozwala na prowadzenie monitoringu powierzchni morza, dokumentowanie zanieczyszczeń i wykrywanie ich sprawców.
 

 

Źródło: Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Opracowanie: PROMY24.COM 

 

 

Udostępnij