Port Gdańsk na drodze do ekologiczności

Port Gdańsk i miasto Gdańsk rozpoczęły współpracę na rzecz ochrony środowiska.

W wyniku nawiązanej kooperacji między PGA SA i firmą Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna sp. z o.o., będącą w 100 procentach spółką komunalną, została podpisana umowa, która pozwoli na kompleksową restrukturyzację systemu odprowadzania ścieków z obszarów i obiektów położonych na prawym brzegu Portu Gdańsk.

Umowa umożliwi przyłączenie terenów Portu Gdańsk do systemu ścieków komunalnych.

Ścieki z terenów portowych są obecnie odprowadzane do trzech oczyszczalni zbudowanych w latach 70-tych i 80-tych.
Rozwój portu wymaga trwałego inwestowania i dostosowania, w tym także sieci kanalizacyjnej do bieżących potrzeb portu i wymagań środowiskowych. W wyniku przebudowy ścieki będą odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Istniejące oczyszczalnie będą stopniowo likwidowane, a wolne obszary będą wykorzystywane jako tereny inwestycyjne.

W przyszłości ta inwestycja umożliwi także odbieranie ścieków ze statków pasażerskich cumujących w porcie w Gdańsku i odprowadzanie ich do systemu miejskiego, co jest zgodne z wymaganiami Konwencji MARPOL, w której załącznik IV stwierdza, że zrzut ścieków do morza ze statków pasażerskich jest zabroniony. Konwencja ma obowiązywać dla nowo wybudowanych statków od 1 stycznia 2016 rok, a dla istniejących jednostek pasażerskich od 1 stycznia 2018.

Realizacja całej przebudowy kanalizacji ma potrwać około 3 lata. Ze względu na skalę inwestycji projekt będzie podzielony i realizowany etapami, aby nie zakłócać działania kontrahentów portu na jego terenie.

Całkowity koszt zaplanowany na 2015 ma wynieść około 100 mln zł.

 

[Zdjęcie: PortGdańsk]

[Z mediów]

 

 

Udostępnij