Port Gdańsk otrzyma ponad 600 mln PLN środków unijnych

8 Lipca 2016 roku, Komitet Koordynacyjny CEF Transport potwierdził listę projektów transportowych, włączając w to aż trzy złożone przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA, w celu zapewnienia funduszy ze środków budżetu w ramach projektu ,,Łącząc Europę’’.

8 Lipca 2016 roku, Komitet Koordynacyjny CEF Transport potwierdził listę projektów transportowych, włączając w to aż trzy złożone przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA, w celu zapewnienia funduszy ze środków budżetu w ramach projektu ,,Łącząc Europę’’ (CEF).

Zgodnie z informacjami Komisji Europejskiej, projekty pochodzące od 16 polskich przedsiębiorstw zdobyły status rekomendowanych, otrzymując łącznie 1,9 miliarda euro dotacji. Beneficjentami są podmioty z branży transportowej, takie jak: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, PKP PLK, Cargotor oraz Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA, który jest jedynym przedstawicielem przemysłu morskiego z rekomendowanej listy.

Dwa projekty infrastruktury z zatwierdzonej listy są koncepcjami ZMPG, obliczonymi na sumę ponad 600 mln złotych, włączając w to modernizację torów wodnych i nabrzeża, a także rozwoju warunków nawigacji w Porcie Wewnętrznym oraz modernizacji drogi i połączenia kolejowego w Porcie Zewnętrznym. Obydwa przedsięwzięcia otrzymały najwyższą dostępną ilość funduszy z programu na poziomie sięgającym nawet do 85%.

Trzeci zatwierdzony projekt jest badaniem mającym na celu przygotowanie koncepcji oraz dokumentacji środowiskowej dla zadań drogowych i kolejowych, które to przedsięwzięcie zostaną przeprowadzone we współpracy z miastem Gdańsk.

Zgodnie z przyjętą procedurą, umowy o współfinansowanie przygotowane przez Agencję Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) zostaną podpisane przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA w drugiej połowie 2016 roku.

Prace przygotowawcze mające na celu uporządkowanie tych trzech ogromnych projektów wystartowały już 3 lata temu. Wcześniej były nadzorowane przez specjalne Zespoły Zadaniowe, które planowo zostały wybrane w tym celu, obejmując dziesiątki specjalistów z różnych dziedzin.

Projekty o statusie rekomendacji UE są kluczowymi koncepcjami infrastruktury, umożliwiającymi jej modernizację jak i zwiększanie dostępu do portu z obydwu stron – wody oraz lądu. Ich znaczenie jest nie do przecenienia, gdyż wpływają na zwiększenie bezpieczeństwa nawigacji w Porcie Gdańsk oraz poprawę w ruchu lądowym.

Komitet Koordynacyjny powziął decyzję współfinansowania projektów ZMPG, ponieważ według analiz portu zawartych w Strategii Rozwoju do 2027 roku, opartych o globalne dane, do 2030 roku wielkość obrotu przeładunkowego w porcie gdańskim sięgnie wartości nawet 100 mln ton.

Wszystkie rekomendowane projekty są bardzo szerokimi i interdyscyplinarnymi przedsięwzięciami, które zostaną zrealizowane do 2020 roku.

 

[Z mediów]

Udostępnij