Port w Antwerpii zaangażowany w rozwój LNG

Projekt LNG Master Plan dla kanału żeglugowego Ren-Men-Dunaj, którego celem było promowanie wykorzystywania LNG jako paliwa alternatywnego,został uroczyście zakończony w Rotterdamie w połowie grudnia ubiegłego roku.

Projekt LNG Master Plan dla kanału żeglugowego Ren-Men-Dunaj, którego celem było promowanie wykorzystywania LNG  jako paliwa alternatywnego,został uroczyście zakończony w Rotterdamie w połowie grudnia ubiegłego roku. W ramach programu, port w Antwerpii wraz z 32 innymi partnerami z całej Europy przyczynił się do promowania LNG jako czystszego paliwa dla żeglugi śródlądowej, w tym barek. Działania te można podzielić na dwie części, a mianowicie: zachęcanie operatorów łodzi do używania LNG oraz umożliwianie im przewożenia tego rodzaju paliwa tak, aby było dostępne dla przemysłu i innych środków transportu.
 

Wraz z końcem Master Planu, historia rozwoju LNG jest jednak daleka od zakończenia, bowiem projekt stanowi obiecujący wstęp dla nowych inicjatyw. Wkrótce w porcie w Antwerpii ma rozpocząć się budowa stacji tankowania LNG dla barek w ramach umowy koncesyjnej podpisanej na początku 2016 roku.
 

 

[Z mediów]

 

 

Udostępnij