Port w Trelleborgu wyznacza miejsca do parkowania

Na kierowców będą nakładane grzywny, od których nie będzie już można odwoływać się poprzez port w Trelleborgu.

Port w Trelleborgu wystosował specjalny komunikat, w którym informuje o wyznaczonych miejscach parkingowych.

W porcie do tej pory pojawiały się problemy związane z parkowaniem pojazdów w miejscach niedozwolonych. Wiele pojazdów korzystało z pasa serwisowego i parkingu przeznaczonego do odpraw check-in. Problem dotyczył zarówno pojazdów wjeżdżających jak i wyjeżdżających z portu. Niektórzy kierowcy nadużywali zasad i pozostawiali zaparkowane pojazdy nawet przez kilka dni.

Parkowanie dużej ilości pojazdów w obszarze niedozwolonym powodowało zatory w ruchu, a także utrudnienia w odprawach i dojeździe do bramek każdego z armatorów.

W związku z powyższym port w Trelleborgu postanowił usprawnić płynność ruchu.

Począwszy od 7 kwietnia 2015 roku odpowiednie służby będę kontrolowały port w celu odnalezienia aut zaparkowanych w niewłaściwych miejscach, a na kierowców będą nakładane grzywny, od których nie będzie już można odwoływać się poprzez port w Trelleborgu.  

Mapa portu pokazuje oznaczone miejsca, w których dozwolone jest parkowanie w ujęciu godzinowym.  Miejsca parkingowe podzielono na parkingi do 1 godziny, do 3 godzin i dłuższy okres.

 

[Port Trelleborg]

Udostępnij