Porty bałtyckie zacieśniają współpracę na rzecz środowiska

Trzy fińskie porty należące do sieci TEN-T we współpracy z portem w Sztokholmie i przewoźnikiem Viking Line zainwestowały 8 100 000 euro w celu zmniejszenie wpływu żeglugi morskiej na środowisko w obrębie Morza Bałtyckiego.

Trzy fińskie porty należące do sieci TEN-T we współpracy z portem w Sztokholmie i przewoźnikiem Viking Line zainwestowały 8 100 000 euro w celu zmniejszenie wpływu żeglugi morskiej na środowisko w obrębie Morza Bałtyckiego.
 

Przedstawiciele portów w Turku, Naantali i HaminaKotka spotkali się pod koniec października na oficjalnym rozpoczęciu współfinansowanego przez UE projektu, którego celem jest poprawa połączeń morskich między Szwecją a Finlandią.
Wspólny projekt obejmuje przygotowanie i budowę sytemu urządzeń i instalacji odprowadzania ścieków sanitarnych oraz umożliwienia podłączenia statków typu ro-ro i ro-pax do sieci zasilania z lądu. Projekt umożliwi również odbiór osadów z płaczków spalin i procesu tankowania LNG.  
 

Christian Ramberg, dyrektor zarządzający portu w Turku podkreśla, że inwestując w rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska, porty nie tylko tworzą dla swoich klientów możliwość zastosowania się do obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska, ale nawet do wyjścia ponad ustawodawstwo. Zastosowane środki sprzyjają także powstaniu zrównoważonego połączenia morskiego pomiędzy Finlandią i Szwecją.
 

Viking Line, który działa między Turku i Sztokholmem dąży do stworzenia bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego dla środowiska połączenia promowego typu ro-ro działającego między Finlandia a Szwecją.
 

Przemysł morski jest w fazie transformacji w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju i wprowadzania przepisów dotyczących ochrony środowiska. Morze Bałtyckie jest wyznaczone jako obszar specjalnej kontroli według załącznika IV konwencji MARPOL, gdzie rygorystyczne przepisy dotyczące usuwania ścieków sanitarnych będą obowiązywać od 2016 roku dla nowych statków pasażerskich i od 2018 dla wszystkich istniejących statków pasażerskich.
 

Projekt będzie realizowany do końca grudnia 2016 roku, a na jego cele zostało przyznane dofinansowanie z UE na maksymalnie 2 650 000 euro. 


 

[Z mediów] 

 

 

Udostępnij