Porty europejskie: UE inwestuje w terminal LNG w Bremie

Program TEN-T Unii Europejskiej zainwestuje prawie 2,5 miliona euro w badania i pilotażowy projekt terminalu w Porcie Brema.

Program TEN-T Unii Europejskiej zainwestuje prawie 2,5 miliona euro w badania i pilotażowy projekt terminalu w Porcie Brema (Niemcy).

Przepisy europejskie wprowadzające wymagania w stosunku do żeglugi morskiej ograniczenia emisji siarki do 0,1% między innymi na Morzu Północnym i Bałtyckim wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Jednym ze sposobów sprostania dyrektywie siarkowej jest zastosowanie LNG. Projekt budowy terminala LNG w Bremie jest jednym z punktów programu europejskiej sieci TEN-T, którego celem jest utworzenie dostępu do obiektów tankowania LNG we wszystkich głównych portach europejskich do 2030 roku. Prowadzone działania mają doprowadzić do poprawy dostępności paliwa alternatywnego jakim jest LNG.  

Dofinansowanie obejmuje badanie i pilotażowy projekt budowy elastycznego, intermodalnego terminalu LNG, który zapewni niezawodność dostaw LNG dla morskich, drogowych i kolejowych przewoźników w obrębie geograficznym obejmującym około 300-400 km. Środki uzyskane z funduszy UE zostaną spożytkowane na planowanie, projektowania, budowę i eksploatację stacji LNG.
Chociaż początkowy rozmiar terminalu będzie stosunkowo mały, elastyczne podejście ma zapewnić efektywne zaspokojenie popytu, a także możliwość rozszerzenia usługi w późniejszym etapie.

Projekt ma zostać zakończony do grudnia 2015 roku.

 

Udostępnij