Porty: ostrzeżenie przed emisją generowaną przez żeglugę

Ostrzega przed czterokrotnym wzrostem emisji generowanej przez żeglugę w portach do 2050 roku.

Nowy dokument opublikowany przez Międzynarodowe Forum Transportowe (ITF) Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD ) we Francji, ostrzega przed czterokrotnym wzrostem emisji generowanej przez żeglugę w portach do 2050 roku. W dokumencie „Emisja żeglugi w portach”, Olaf Merk przewiduje wzrost stężenia metanu, tlenku węgla, dwutlenku węgla, tlenków azotu. Szacuje się, że poziom emisji dwutlenku węgla generowanej przez statki w portach wzrośnie do 70 mln ton a tlenków azotu do poziomu 1,3 milionów ton do 2050 roku.  

Merk uważa, że rozkład emisji ze statków w portach jest bardzo nierówny. Ponad jedna trzecia emisji generowanej przez żeglugę występuje w 50 portach. Wskazuje to na stężenie zanieczyszczenia powietrza w wybranych miejscach, ale tym samym Merk sugeruje, żeby dokonując interwencji w zakresie polityki w odniesieniu do czynników zewnętrznych skupić się właśnie na tych obszarach

Emisja żeglugi w portach Azji i Europy jest duża w wartości ogólnej, mała jednak w przeliczeniu do stosunku ogólnej liczby zwinięć do portu. Ponadto tylko 51-58% emisji w tych portach jest związana z transportem morskim.

Merk podkreśla, że korzyści portów Azji i Europy wynikają również z wydajności czasowej – krótszy czas przebywania statku w porcie przekłada się na relatywnie niższy poziom emisji.  

Porty Ameryki Północnej, Afryki i Oceanii mają stosunkowe wysokie wskaźniki emisji w przeliczeniu na jednostki. W przypadku Ameryki Północnej jest to spowodowane znaczną ładownością statków zawijających do portu, która może wynikać z stosunkowo słabo rozwiniętej żeglugi morskiej bliskiego zasięgu.

ITF z ramienia OECD jest organizacją międzynarodową zrzeszającą 54 kraje członkowie. Działa jako strategiczny komitet doradczy, zajmujący się badaniami i analizami w celu kształtowania programu polityki transportowej na poziomie globalnym.

 

Udostępnij