Porty: Port Goteborg głównym hubem bunkrowania dla całego obszaru SECA

Port w Goteborgu tankuje rekordowe wolumeny czystego paliwa z rafinerii do statków.

Dyrektywa siarkowa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku. Od tej pory port w Goteborgu tankuje rekordowe wolumeny czystego paliwa z rafinerii do statków.

Dyrektywa siarkowa oznaczała dla armatorów konieczność ograniczenia zawartości siarki w paliwach stosowanych do poziomu maksymalnie 0,1 % w regionach Morza Północnego, Morza Bałtyckiego i na Kanale La Manche. Na rynku zapanowała „zielona fala”. Armatorzy, którzy nie zastosowali alternatywnych rozwiązań takich jak płuczki spalin, LNG czy metanol zostali zmuszeni do przejścia na paliwo o niskiej zawartości siarki.

Port w Goteborgu posiadając największy port energetyczny w Skandynawii stał się głównym ośrodkiem bunkrowania jednostek. Znaczna część paliwa jest załadowywana na tankowce, które umożliwiają ładowanie paliwa przy nabrzeżu lub na morzu. Obecnie cały port energetyczny pracuje na pełnych obrotach.

Dan-Erik Andersson, dyrektor operacyjny portu energetycznego w Goteborgu podkreśla, że port bunkruje jednostki w ilości, z którą nie miał do czynienia nigdy do tej pory.

Armatorów do portu Goteborg przyciągają niskie ceny ropy naftowej, korzystne położenie geograficzne portu, wysoka jakość paliwa i nacisk na bezpieczeństwo statków w czasie bunkrowania. Port w Goteborgu obecnie stał się głównym hubem bunkrowania dla całego obszaru SECA.

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości paliwa port wydzielił infrastrukturę dla paliwa o niskiej zawartości siarki. Oznacza to, że port posiada rurociągi, które są przeznaczone wyłącznie do dostawy paliwa o niskiej zawartości siarki, co pozwala unikać zanieczyszczenia pozostałościami pochodzącymi z paliwa o wyższej zawartości siarki.

Dan-Erik Andersson dodaje, że statki bunkrujące paliwo w porcie Goteborg są bezpieczne, a zawartość siarki w paliwie prawidłowa właśnie dzięki posiadaniu oddzielnej infrastruktury dla czystego paliwa.

 

[Z mediów]

Udostępnij