Porty: Porty hiszpańskie i włoskie testują ekologiczne rozwiązania

W ramach programu TEN-T Unia Europejska dofinansuje kwotą 3,1 mln euro projekt, którego celem jest zbadanie efektywności energetycznej i testowanie ekologicznego sprzętu w portach w Walencji i Livorno.

W ramach programu TEN-T Unia Europejska dofinansuje kwotą 3,1 mln euro projekt, którego celem jest zbadanie efektywności energetycznej i testowanie ekologicznego sprzętu w portach w Walencji (Hiszpania) i Livorno (Włochy).

Projekt ma na celu inteligentne zarządzanie energią oraz wykorzystanie paliw alternatywnych w portach europejskich.

Europejskie konsorcjum projektu prowadzone przez Fundację Valenciaport, planuje przeprowadzenie dziewięciu prób pilotażowych testowania sprzętu i systemów zarządzania energią w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i zwiększenia efektywności energetycznej.

Dwuletnia inicjatywa w szczególności skupi się na wdrożeniu inteligentnego systemu zarządzania energią. W projekcie przewidziane jest wprowadzenie dynamicznego oświetlenia terminali kontenerowych i dostosowanie używanego w portach sprzętu (takiego jak żurawie i ciągniki) do zastosowania paliw alternatywnych, LNG i energii elektrycznej.

Oczekuje się, że nowy system znacznie ograniczy zużycie energii elektrycznej w terminalach kontenerowych portów. Przykładowo, żuraw z pilotażowego programu może wykorzystywać aż o 50% mniej paliwa niż standardowy.

Projekt ma być zakończony do grudnia 2015 roku.

 

[Z mediów]

Udostępnij