Porty: Porty w Helsinkach i Tallinie wspólnie walczą o dofinansowanie

Porty w Helsinkach i Tallinie planują rozwijać wspólną ekologiczną infrastrukturę łączącą oba porty.

Port w Helsinkach i port w Tallinie będą kontynuowały współpracę w celu udoskonalania połączenie morskiego Helsinki-Tallinn. Porty przy współpracy z operatorem promowym AS Tallink Grupp niedawno przedstawiły wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach projektu 2014 CEF Transport Multi-Annual Calls for Proposals.

Celem projektu jest opracowanie ulepszonej infrastruktury portowej i zapewnienia ekologicznego połączenia między Helsinkami a Tallinnem. Wniosek jest wspierany zarówno przez rządy fiński jak i estoński.

Obydwa porty uczestniczyły już w projekcie TWIN-PORT, którego realizacja i dofinansowanie unijne obejmowało lata 2012-2015. Obecny wniosek jest zaś kontynuacją celów projektu TWIN-PORT.  

Porty inwestują 100 milionów euro w infrastrukturę portową w celu osiągnięcia dodatkowych możliwości przewozowych i poprawy oferowanych usług na połączeniu Helsinki-Tallinn, które obecnie obsługuje 8,2 miliony pasażerów i 3,1 milionów ton ładunków rocznie.

Ain Kaljurand, Dyrektor Zarządzający Portu Tallinn uważa, że inwestycja znacznie poprawi zdolności przewozowe obu portów, a także przysłuży się rozwojowi gospodarczemu obu miast.

Kimmo Mäki, Dyrektor Zarządzający Portu w Helsinkach podkreśla natomiast, ze wkład Tallink w projekt jest niezbędny w celu rozwoju prawdziwie ekologicznej trasy, wskazując tym samym na nowy statek zasilany LNG zamówiony przez tego operatora.

Komentując uczestnictwo swojej firmy w całym projekcie Janek Stalmeister, Dyrektor Zarządzający w AS Tallink Grupp dodaje, że to bardzo istotne, żeby porty kontynuowały wspólne wysiłki w celu opracowania ekologicznego połączenie Helsinki-Tallinn. Nie ukrywa on również swojego zadowolenia z faktu, że to właśnie jego firma będzie częścią projektu i przyczyni się do wdrożenia nowych technologii, wydajniejszej energetycznie, innowacyjnej i przyjaznej dla środowiska infrastruktury.

Porty w Helsinkach i Tallinie znajdują się w projekcie TEN-T jako główne porty korytarza Morza Bałtyckiego i Morza Północnego. Ponadto, port w Helsinkach znajduje się również w skandynawsko-śródziemnomorskim korytarzu TEN-T w ramach projektu TWIN-PORT.

Wniosek o dofinansowanie oczekuje teraz na ocenę Komisji Europejskiej, która najprawdopodobniej nastąpi w okresie letnim tego roku. 

 

Udostępnij