Powrót do rentowności armatora Anek Lines

Armator Anek Lines opublikował pozytywne sprawozdanie finansowe za trzeci kwartał bieżącego roku, który tradycyjnie już przyczynia się do poprawy sytuacji finansowej przewoźnika i podwyższa poziom jego rentowności.

Zarząd spółki Anek Lines zastosował szereg środków, który stworzyły warunki umożliwiające restrukturyzację zadłużenia firmy.

Istotne zmniejszenie kosztów operacyjnych oraz znaczna poprawa wyników były następstwem bardziej efektywnego wykorzystywania statków i tras, czarterowania promów oraz znacznego spadku cen paliwa.

W świetle dobrych rezultatów, spółka Anek Lines oświadczyła, że podejmie niezbędne kroki do zmiany statusu swoich akcji- dzięki takim działaniom chce zapewnić większość płynną finansową. Jak podaje zarząd- w tej chwili najważniejszym celem, na którym skoncentruje się firma jest zachowanie zyskowności i poprawa struktury kapitałowej spółki. 

 

[Z mediów]

 

Udostępnij