Promy do Anglii: DFDS ponownie zwiększa swoją prognozę wyniku na rok 2014

DFDS osiągnął wynik, przed opodatkowaniem i odliczeniem pozycji nadzwyczajnych, na poziomie 63 200 000 dolarów w III kwartale.

DFDS osiągnął wynik, przed opodatkowaniem i odliczeniem pozycji nadzwyczajnych, na poziomie 63 200 000 dolarów w III kwartale, co stanowi poprawę o 15 % w porównaniu do III kwartału roku poprzedniego. Równocześnie DFDS po raz kolejny podwyższył swoją prognozę odnośnie wyniku finansowego za rok 2014 do przedziału 236 000 000 - 244 300 000 dolarów z poprzedniego poziomu 219 000 000 – 244 300 000 dolarów. 

Niels Smedegaard, Dyrektor Zarządzający DFDS komentuje, iż w trzecim kwartale ruch pasażerski był większy od szacowanego, zaś przewozy towarowe zachowywały się zgodnie z oczekiwaniami. Wzrost na rynku europejskim pozostaje stonowany, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii stanowiący największy rynek dla przewoźnika. Ponadto, działania ciągłego usprawniania i dostosowywania oferty operatora przynoszą korzyści również w regionie Morza Bałtyckiego, przy czym należy podkreślić, że wpływ konfliktu między Rosją a Ukrainą został częściowo złagodzony.

Przewoźnik informuje, że poprawa wyników kwartalnych była spowodowana głównie przez wzrost dochodów z działalności osobowej oraz rosnącej liczby ładunków. Działalność żeglugi na Morzu Bałtyckim była w tym zakresie stabilna. Spółka zajmująca się logistyką w firmie również osiągnęła lepsze wyniki poprzez wzrost przychodów, na co miały wpływ dwa przejęcia korporacyjne w tym roku.

Przychody firmy wzrosły o 7 procent. Zysk operacyjny (EBITDA) powiększył się o 18 procent w III kwartale do poziomu 105, 4 milionów dolarów.

W kwestii wchodzących restrykcji związanych z dyrektywą siarkową DFDS wyjaśnia, że będzie starał się sprostać wymogom przez instalację systemu płuczek spalin. Podkreśla, że prace dostosowawcze są prowadzone zgodnie z przyjętym harmonogramem. Ponadto możliwości optymalizacji sieci oferowanych połączeń i poprawy efektywności są stale realizowane w celu utrzymania konkurencyjności rynkowej. 

 

 

Udostępnij