Promy do Finlandii: Wyniki Tallink w trzecim kwartale

Estoński operator promowy AS Tallink Grupp zaobserwował 5,3% spadek zysku netto w trzecim kwartale 2016, do poziomu 42,8 mln euro (46,7mln dolarów) z 45,2mln euro (49,3 mln dolarów) w porównywalnym okresie roku poprzedzającego.

Wynik operacyjny przedsiębiorstwa w minionym kwartale wyniósł 47,9mln euro - dla porównania rok wcześniej wynosił on 58,4 mln euro.
Według spółki w trzecim kwartale na spadek rentowności wpływ miały mniejsze obroty z czarteru, wyższych kosztów marketingowych, kosztów czarteru szybkiej jednostki Superstar, oraz wzrostu kosztów operacyjnych statków.

Dochody Tallink Grupp za trzeci kwartał wyniosły 273,5 mln euro, kształtując się na tym samym poziomie co w roku ubiegłym.

W badanym okresie armator przewiózł 2,9 mln pasażerów, co stanowi wzrost na poziomie 5,7% w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym. Ponadto liczba jednostek ładunkowych wzrosła o 6,7% , natomiast liczba przewożonych samochodów osobowych wzrosła o 6,2% w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku.

Zdaniem armatora wzrost dochodów na wszystkich obsługiwanych przez niego trasach spowodowany jest zwiększeniem liczby pasażerów. Przychody z czarterów statków znacząco spadły, ze względu mniejszą liczbę statków wyczarterowanych na zewnątrz porównując z trzecim kwartałem 2015.

Przychody generowane na trasie Estonia-Finlandia w badanym kwartale wzrosły o 7%, dzięki większej liczbie przewiezionych pasażerów i ładunków wynikającej ze zwiększonej przepustowości na tym kierunku. Mimo tego osiągnięty wynik był niższy niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym ze względu na koszt czarteru szybkiej jednostki Superstar.

Przychód na trasie Finlandia-Szwecja wzrósł o 0,9%. Liczba przetransportowanych jednostek cargo wzrosła o 5,2%. Jednak wynik całego segmentu jest niższy niż zeszłoroczny ze względu na wzrost kosztów marketingu i kosztów operacyjnych.

Ponadto przychody na relacjach Estonia-Szwecja i Łotwa-Szwecja wzrosły odpowiednio o 2,5% i 3,2% poprawiając tym samym ogólny wynik tego segmentu z zeszłego roku.

Źródło:
[Media/Tallink]

 

Udostępnij