Promy do Norwegii: Znaczna poprawa wyników Fjord Line

Norweski operator promowy Fjord Line przedstawił wyniki uzyskane w okresie ostatniego roku.

Rok 2016 okazał się być niezwykle udany dla przewoźnika, który zanotował poprawę zysku przed opodatkowaniem o 236,6 mln koron norweskich.
Oznacza to, że Fjord Line osiągnął w zeszłym roku zysk w wysokości 5,9 mln koron w porównaniu z 230,7 mln straty w roku 2015.

Dochody operatora także wzrosły z 902,9 miliona w 2015 do 1161,2 mln w roku ubiegłym.

Co warte podkreślenia, Fjord Line odnotował lepsze wyniki we wszystkich kategoriach przewozów. Liczba przewiezionych w 2016 roku pasażerów wzrosła o 10 procent w porównaniu z 2015 do liczby 1 224 045.
Całkowita liczba przetransportowanych samochodów osobowych wyniosła 371 702 (wzrost o 8 procent), zaś jednostek frachtowych – 60 524 (wzrost o 12 procent).

Liczba obsłużonych przez norweskiego operatora przepraw spadła natomiast o 1 procent z 3 295 w 2015 do 3 361 w 2016 roku.

PROMY24.COM są oficjalnym agentem linii Fjord Line w Polsce.

Źródło:
[Fjord Line]

 

Udostępnij