Promy z Polski: Samso w drodze do domu

Wczoraj, 10 lutego, prom Samso opuścił Gdańską Stocznię Remontową, by wyruszyć do Danii.

Wczoraj, 10 lutego, prom Samso opuścił Gdańską Stocznię Remontową, by wyruszyć do Danii.

14 lutego jednostka będzie otwarta do zwiedzania dla publiczności, zaś pod koniec miesiąca nowy prom zasilany LNG rozpocznie regularne kursy między wyspą Samsø i stałym lądem (portem Hou).

Dostawa promu Samso budowanego w polskiej stoczni Remontowa Shipbuilding SA została opóźniona. Początkowo zakładano, że jednostka będzie dostarczona do portu Ballen w Danii 17 listopada 2014 roku. Z powodu opóźnień Samsø Rederi przedłużył umowę na czarter promu ANE LÆSØ.

Zdjęcia pierwszego dwustronnego promu wyposażonego w podwójny system zasilania (gazowo-elektryczny) można obejrzeć tutaj.

 

[z mediów] 

Udostępnij