Prywatyzacja PŻB nieaktualna. Czy powstanie Polska Grupa Promowa?

Minister Skarbu Państwa zmienił strategię odnośnie Polskiej Żeglugi Bałtyckiej.

Minister Skarbu Państwa zmienił strategię odnośnie Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Proces prywatyzacji został anulowany, a ministerstwo postawiło na rozwój PŻB w ramach spółki kontrolowanej przez Skarb Państwa.

MSP wystosowało pisemną informację:

"Minister Skarbu Państwa informuje, iż w dniu 1 czerwca 2015 r. podjął decyzję o odstąpieniu od negocjacji wszczętych na podstawie opublikowanego w dniu 29 października 2014 r. zaproszenia do negocjacji w sprawie nabycia 91,64% akcji spółki Polska Żegluga Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu. Powyższa decyzja została podjęta na podstawie § 19 ust. 2 pkt 1) lit b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji oraz zastrzeżenia w treści zaproszenia do negocjacji, zgodnie z którymi Minister Skarbu Państwa ma prawo do odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny.”

Dodatkowo Ministerstwo informuje, że „skoncentruje się na analizie możliwości wdrożenia innej ścieżki rozwoju Spółki uwzględniającej wykorzystanie kontrolowanych przez Skarb Państwa aktywów promowych."

Wszystkie informacje wskazują na możliwość powstania Polskiej Grupy Promowej w wyniku połączenia Polskiej Żeglugi Bałtyckiej z promami Polskiej Żeglugi Morskiej, czyli połączenia Unity Line i PŻB.

 

[GospodarkaMorska.pl]

[Źródło zdjęcia: GospodarkaMorska.pl]

Udostępnij