Rekordowa pierwsza połowa roku dla Finnlines

Fiński przewoźnik pasażersko-towarowy Finnlines w pierwszej połowie 2017 roku osiągnął rekordowe wyniki finansowe.

Całkowite dochody w okresie od stycznia do czerwca bieżącego roku wzrosły o 12,4%, do kwoty 259,3 mln euro, w porównaniu z 230,7 mln euro osiągniętymi w roku ubiegłym.

Analizując konkretne sektory działalności przedsiębiorstwa usługi żeglugi i transportu morskiego przyniosły dochód w wysokości 249,5 mln euro (o 28,9 mln euro więcej niż rok temu), natomiast operacje portowe 20,9 mln euro (19,4 mln euro w 2016 roku).

Wzrosty w obszarze usług żeglugi i transportu morskiego wynikają głównie ze zwiększenia ilości przetransportowanych ładunków, w szczególności na trasach pomiędzy Finlandią a Niemcami.
Z kolei w przypadku operacji portowych wysoki dochód jest wynikiem zwiększenia świadczenia wewnętrznych oraz zewnętrznych usług przeładunkowych.

Wskaźnik EBITDA, tj zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań, wzrósł o 7,9% i wyniósł 69.8 mln euro w porównaniu z 64,7 mln euro w 2016 roku, zaś EBIT wyniósł 41,4 mln euro, tj. o 4,4 mln euro więcej niż w roku ubiegłym.

Prezes oraz dyrektor zarządający Finnlines Group, Emmanuele Grimaldi, oceniając obecną sytuację przedsiębiorstwa przyznał, że wyniki finansowe były bardzo dobre zarówno w pierwszym jak i drugim kwartale 2017 roku. 16-procentowy wzrost dochodu wynoszącego o 35,4 mln euro więcej niż rok temu przyczynił się do rekordu osiągniętego w pierwszej połowie roku.

W drugim kwartale roku przychody firmy były o 2 mln euro wyższe niż rok wcześniej w tym okresie (24,2 mln euro), dzięki czemu okres kwiecień-czerwiec 2017 roku można uznać za najlepszy finansowo drugi kwartał roku dla fińskiego przewoźnika.

Z powyższych danych jasno wynika, że Finnlines Group odnotowuje stały wzrost dochodów - w zeszłym roku pisaliśmy o bardzo dobrych wynikach Finnlines w trzecim kwartale 2016: https://promy24.com/pl/wiadomosci/promy-do-finlandii-rekordowy-kwartal-w-historii-finnlines.html.
Dyrektor przedsiębiorstwa dodał, że z miesiąca na miesiąc objętości przewozowe eksportu i importu towarów rosną, co może znacznie przyczynić się do długotrwałej poprawy sytuacji przedsiębiorstwa, którego zadłużenie sukcesywnie zmniejsza się.

W lutym 2017 informowaliśmy również, że brytyjski operator promowy P&O Ferries i Finnlines zdecydowali o rozpoczęciu współpracy mającej na celu stworzenie autostrady morskiej łączącej wschodnie wybrzeże Wielkiej Brytanii z północną Hiszpanią. https://promy24.com/pl/wiadomosci/wspolny-projekt-finnlines-i-p-o-ferries.html .

Źródło:
[Finnlines]

 

Udostępnij