Rekordowy zysk operacyjny DFDS w ubiegłym roku

Ubiegły rok zakończył się dla duńskiej firmy DFDS rekordowym zyskiem operacyjnym, który wyniósł około 309,5 milionów dolarów.

144 mln dolarów zostanie rozdzielonych pomiędzy akcjonariuszy w 2016 roku, w którym grupa prognozuje 6-procentowy wzrost przychodów.

2015 rok był rekordowy dla DFDS. Naszym celem jest dalsze podnoszenie wydajności. Posiadamy zdolność transportową, która pozwoli nam czerpać korzyści z dalszego wzrostu wolumenu na naszych kluczowych europejskich trasach. Nadal jesteśmy mocno zaangażowani w poprawę wydajności oraz podnoszenie satysfakcji klientówpoinformował Niels Smedegaard, CEO DFDS.

W całym roku 2015 przychody firmy wzrosły o 5 procent do 2,04 miliardów dolarów. Wzrost przychodów, skorygowany o zamknięcie tras i przejęcie przedsiębiorstw, wzrósł o 7 procent i był napędzany przede wszystkim wyższymi wolumenami przewozowymi oraz 8-procentowym wzrostem liczby pasażerów.  Wzrost organiczny w ostatnim kwartale 2015 roku wyniósł 10 procent.

Zysk operacyjne (EBITDA), przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 42 procenty w stosunku do roku poprzedniego. 

Polepszenie wyników za 2015 rok można przede wszystkim przypisać zwiększeniu ładowności na trasach na Kanale La Manche, wzrostowi w przewozach pasażerskich, a także wprowadzeniu bardziej skutecznych rozwiązań takich jak instalacja scrubberów na statkach- zauważa DFDS w swoim raporcie rocznym. 

Jeśli rok 2016 będzie przebiegał tak jak przewiduje duński operator, będzie to rok kolejnych rekordów dla DFDS.


[Z mediów]


Udostępnij