RINA uruchamia nowy pakiet bezpieczeństwa dla promów ro-pax

Istniejące od 1861 roku włoskie towarzystwo klasyfikacyjne RINA uruchomiło nową inicjatywę bezpieczeństwa dla promów typu ro-pax.

W toku najnowszych prac z operatorami statków i wycieczkowców takimi jak Carnival Cruise Line, MSC Cruises i Moby Lines, RINA wprowadziła nowy pakiet skutecznego zarządzania aktywami (Asset Integrity Management), który ma na celu zapewnienie operatorom ro-paxów dostosowanych usług zarządzania ryzykiem.

Celem programu Asset Integrity Management jest zachowanie niezawodności, spójności technicznej, bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

Paolo Moretti, generalny menadżer w RINA Services podkreśla, że posiadając ponad 300 promów w klasie ro-pax, firma jest światowym liderem w zakresie bezpieczeństwa promów tego typu. W związku z powyższym RINA czuje się zobligowane do przodownictwa w tworzeniu standardów bezpieczeństwa, które wykraczać będą daleko poza podstawowe kwestie zawarte w normach prawnych.

Paolo Moretti dodaje, że doświadczenie przedsiębiorstwa pokazuje, iż eksploatacja i utrzymanie tego typu statków zasługują na szczególną uwagę. Rozszerzenie systemu zarządzania ryzykiem na statkach ro-pax powinno przynieść korzyści dla operatorów, a także ogólną poprawę bezpieczeństwa.

Nowy pakiet skutecznego zarządzania aktywami łączy identyfikację ryzyka wystąpienia pożaru i usuwania tegoż ryzyka, szkolenia kryzysowe i behawioralne dla załogi i personelu na lądzie, a także usługi zmniejszenia ryzyka awarii poszczególnych podzespołów, które mogą wpłynąć na operacyjność całego promu.

Moretti komentuje, że wspomniany pakiet może być dostosowany do indywidualnych uwarunkowań statków i połączeń każdego operatora.

Przewoźnik promowy Grimaldi Lines, jest pierwszą firmą, która wdrożyła nowy pakiet na 954-osobowym promie pasażersko-towarowy Florencia. 

 

[Z mediów]

Udostępnij