Rozwój stacji dystrybucji LNG w rejonie Bałtyku

Komisja Europejska zatwierdziła dotację dla projektu ‘’Blue Baltics’’ nadzorowanego przez spółkę Klaipedos Nafta AB. Wsparcie obejmować będzie do 15 milionów euro lub 31% wartości całego projektu.

Komisja Europejska zatwierdziła dotację dla projektu ‘’Blue Baltics’’ nadzorowanego przez spółkę Klaipedos Nafta AB. Wsparcie obejmować będzie do 15 milionów euro lub 31% wartości całego projektu.

‘’Blue Baltics’’ jest projektem skupiającym inwestycje w obszarze infrastruktury skroplonego gazu ziemnego (LNG) oraz montażu mobilnych urządzeń przeznaczonych do dostarczania LNG do transportu morskiego i pozostałych gałęzi transportu na Litwie, Estonii oraz Szwecji. Projekt jest częścią globalnego planu rozwoju bunkrowania LNG w portach regionu Morza Bałtyckiego. ‘’Blue Baltics’’ przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu morskiego. Projekt został wyceniony na ok. 50 milionów euro.

Główną część projektu stanowi konstrukcja naziemnego terminala dystrybucji LNG, do którego budowy na terenie własnego terminalu  naftowego zobowiązała się spółka Klaipedos Nafta. Stacja dystrybucji ma zapewnić rozwiązanie problemu w zakresie przeładunku paliwa LNG ze statku do statku, z lądu do statku, z lądu do cystern LNG oraz z mobilnych tankowców LNG na statek. Zgodnie z planami, terminal zacznie działać w 2017 roku. Około 4 milionów euro z całkowitej dotacji UE jest przeznaczone na konstrukcję.

Projekt zawiera także plan rozwoju infrastruktury stacji paliwowych LNG w Estonii oraz renowacji terminalu dystrybucji LNG w Szwecji. Część funduszy zostanie przydzielona niewielkiemu statkowi tankującemu LNG w Niemczech. Wsparcie przydzielone Zarządowi Morskiego Portu w Kłajpedzie (KSSA) ma wynosić 1.4 milionów euro i zostało przeznaczone na dostosowanie nadbrzeża dzierżawionego przez Klaipedos Nafta od KSSA w celach przeładunkowych – wsparcie jest przeznaczone do przygotowania jedynie nadbrzeża, co oznacza brak dotacji na wymagane wyposażenie.      

Mantas Bartuška, główny menadżer Klaipedos Nafta AB powiedział, że zatwierdzenie wsparcia finansowego przez Unię Europejską jest ważnym krokiem dla jego kompanii w obszarze rozwoju projektu stacji dystrybucji LNG. Dodaje, że wzmacnia to również wiarę spółki w podejmowane decyzje inwestycyjne. Bartuška uważa, że zapotrzebowanie na czyste paliwo nieubłagalnie wzrasta – szczególnie w sektorze  transportu morskiego i dlatego też cała firma jest szczęśliwa mogąc promować użycie czystej energii oraz postępu, którego skutkiem jest tworzenie oraz rozwój centrów LNG w regionie Bałtyku.

Podkreślając pozytywne wnioski co do projektu, Komisja Europejska zaznacza samo jego znaczenie, które jest zgodne z myślą Komisji co do promowania korzystania z alternatywnych źródeł paliwowych. Projekt pozytywnie wpłynie na środowisko redukując emisje gazów cieplarnianych.

Projekt ten należy do listy 195 projektów transportowych, zatwierdzonej przez UE, na których realizację przeznaczonych jest 6,7 miliardów euro z programu ,, Connecting Europe Facility” (CEF).

 

[Z mediów]

 

Udostępnij