Rumunia może zostać ukarana za brak przepisów regulujących emisję siarki

17 miesięcy po terminie, Rumunia wciąż musi wdrożyć normy UE dotyczące emisji siarki do prawodawstwa kraju. Teraz kraj powinien być ukarany grzywną - mówi Komisja Europejska.

17 miesięcy po terminie, Rumunia wciąż musi wdrożyć normy UE dotyczące emisji siarki do prawodawstwa kraju. Teraz kraj powinien być ukarany grzywną - mówi Komisja Europejska.
 
Rumunia ryzykuje grzywną za brak wdrożenia przepisów UE w zakresie emisji siarki przez statki w Północnej Europie. Termin wdrożenia przepisów upłynął prawie półtora roku temu, a kraj wciąż jeszcze nie dopełnił tego wymogu.
 
Komisja Europejska zgłosiła sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE, aby ten nałożył karę grzywny na Rumunię.
 
Według Komisji UE, Rumunia powinna płacić grzywnę w wysokości 38 000 euro każdego dnia od momentu orzeczenia Trybunału, dopóki kraj w pełni nie wdroży wymogów określonych w dyrektywie siarkowej do swojego prawa krajowego.
 
Ostateczna decyzja w sprawie kary leży w gestii sądu, jednak nie może przekroczyć kwoty określonej przez Komisję UE.
 
 
[Z mediów]
 
 
Udostępnij