Sąd Najwyższy orzekł, że Grupa Eurotunnel nie może być operatorem promowym

Sąd Najwyższy wydał orzeczenie, że Grupa Eurotunnel nie może być operatorem usług promowych pomiędzy Dover i Calais. Dlatego Grupa sprzedaje swój ostatni statek typu ro-pax.

Sąd Najwyższy wydał orzeczenie, że Grupa Eurotunnel nie może być operatorem usług promowych pomiędzy Dover i Calais. Dlatego Grupa sprzedaje swój ostatni statek typu ro-pax.
 

W grudniu 2014 roku Trybunał Odwoławczy ds. Konkurencji (CAT) potwierdził poprzednią decyzję wydaną przez Brytyjski Urząd Nadzoru (CMA - organ antymonopolowy w Wielkiej Brytanii), którego celem było zakazanie działalności MyFerryLink. Z tego powodu, 9 stycznia 2015 roku Grupa Eurotunnel postanowiła sprzedać firmę i związane z nią aktywa. Działalność MyFerryLink została zawieszona w dniu 29 czerwca 2015 roku.
 

SCOP SeaFrance, który obsługiwał statki MyFerryLink, odwołał tę decyzję i wygrał apelację przed Sądem Apelacyjnym w maju.
 

Następnie CMA odwołało się od tej decyzji do Sądu Najwyższego, który utrzymał w mocy decyzję CAT, co uniemożliwiło Grupie Eurotunnel dalsze oferowanie usług morskich między Dover i Calais.
 

Ponieważ decyzja Sądu Najwyższego nie pozwala Grupie na kolejne przeprawy, Eurotunnel sprzedaje swój ostatni statek – Nord-Pas-de-Calais.

 

 

[Z mediów]

 

 

Udostępnij