Sąd oddalił roszczenia wobec Finnlines

Sąd Najwyższy Finlandii utrzymał w dniu dzisiejszym w mocy wyrok Sądu Apelacyjnego w Helsinkach i tym samym oddalił wszystkie wnioski przeciwko fińskiemu przewoźnikowi Finnlines.

Sąd Najwyższy Finlandii utrzymał w dniu dzisiejszym w mocy wyrok Sądu Apelacyjnego w Helsinkach z dnia 29 listopada 2011 roku i tym samym oddalił wszystkie wnioski przeciwko fińskiemu przewoźnikowi Finnlines zgłoszone przez przedsiębiorstwo Mutual Pension Insurance Company Ilmarinen.

Mutual Pension Insurance Company Ilmarinen sprzeciwił się decyzji, która zapadła na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Finnlines 20 maja 2008 roku w sprawie minimalnej dywidendy, którą ustalono na 180 216.39 euro, natomiast firma domagała się zwiększenia minimalnej kwoty dywidendy do 17,1 miliona euro.

Sąd Najwyższy oddalił wniosek i tym samym utrzymał wyrok Sądu Apelacyjnego. Ponadto sąd nakazał Mutual Pension Insurance Company Ilmarinen zrekompensować koszty prawne, które poniósł Finnlines w wysokości 28 734.75 euro wraz z odsetkami w wysokości ustawowej.

Finnlines potwierdził, że orzeczenie jest ostateczne i niezaskarżalne.

 

[Z mediów]

 

 

Udostępnij