SGMF wzywa do wyznaczenia reguł korzystania z LNG

Wypadkiem, który skłonił SGMF do wzmożonych prac był wyciek LNG, który miał miejsce 9 maju w porcie Risavika w czasie bunkrowania promu Bergensfjord armatora Fjord Line przez dostawcę surowca firmę Skangass.

Publikacje prasowe odnośnie incydentu w czasie bunkrowania LNG w Norwegii zbiegły się z drugim posiedzeniem komisji technicznej Society for Gas as a Marine Fuel’s (SGMF), która odbyła się w Londynie pod koniec czerwca. Potwierdzono naglącą potrzebę branży odnośnie wyznaczenia wytycznych i polityki używania LNG.

Wypadkiem, który skłonił SGMF do wzmożonych prac był wyciek LNG, który miał miejsce 9 maju w porcie Risavika w czasie bunkrowania promu Bergensfjord armatora Fjord Line przez dostawcę surowca firmę Skangass. SGMF przydzieliło pracę pięciu grupom roboczym, które dostały oddzielne zadania dotyczące poprawy bezpieczeństwa podczas procesu użytkowania LNG. Komisja planuje wprowadzenie ujednoliconych reguł dla przemysłu morskiego odnośnie procesu wykorzystywania LNG.

Grupy pracują nad następującymi tematami:

·         Wytyczne bezpieczeństwa bunkrowania LNG,

Prace komisji będą się skupiały na wyznaczeniu wytycznych bunkrowania LNG skupiając się na każdym elemencie procesu.

·         Bezpieczne odległości prowadzonych prac,

Celem tej grupy będzie doprecyzowanie bezpiecznej odległości przy bunkrowaniu, która zostanie określona w zależności od objętości, wielkości, szybkości transferu, jego rodzaju i innych zmiennych.

·         Ochrona środowiska naturalnego a LNG,

Grupa będzie składała się z reprezentantów działaczy środowiskowych z całego świata w tym członków SGMF.

·         Szkolenia i podnoszenie kompetencji,

Komisja uważa, że LNG jako nowy produkt na rynku nie jest znane i rozumiane przez wszystkich w przemyśle morskim, dlatego też będzie szkolić branżę z jego prawidłowego użycia.

·         Ilość i jakość LNG

Prace prowadzone w tej grupie mają na celu ustandaryzowanie  relacji jakości i ilości LNG we wszystkich częściach łańcucha dostaw w czasie używania surowca jako paliwa żeglugowego.

 

Udostępnij