SNCM: Koniec wojny?

9 lipca: Związki zawodowe CGT oraz akcjonariusze SNCM (w tym również państwo francuskie), doszli do ugody, która zostanie przedstawiona pracownikom w czwartek 10 lipca.

Umowa zawiera czteromiesięczne moratorium (w tym okresie spółka nie będzie znajdować się w stanie upadłości), oraz gwarancję pieniężną do końca bieżącego roku, aby uniknąć bankructwa.

W celu uspokojenia zaistniałej sytuacji blokada jedostki KALLISTE należącej do armatora CMN została zniesiona. Mieszkańcy Korsyki są rówścieczeni strajkiem, który trwa już ponad dwa tygodnie. Siedziba SNCM w Bastii została częściowo zniszczona przez rozjuszonych Korsykanów. 

Jednak ponownie zawarta umowa nie świadczy o świetlanej przyszłości przewoźnika SNCM. Jak długo może trwać ta sytuacja bez zasadniczej zmiany? Firma potrzebuje nowych statków, nowej motywacji oraz nowego klimatu społecznego, zmiany kultury organizacyjnej i podejścia związków zawodowych. Armator SNCM potrzebuje polityków, którzy wezmą na siebie odpowiedzialność za decyzje odnośnie  przewoźnika oraz właścicieli z pieniędzmi. 

 

 

 

 

Udostępnij