Stena Line planuje zmniejszenie emisji CO2 o 30% do roku 2030

Stena Line przyspiesza eliminację energii z paliw kopalnych w żegludze poprzez zmniejszenie emisji CO2 o 30% do roku 2030.

Stena Line planuje zmniejszenie emisji CO2 o 30% do roku 2030

W 2020 roku operator promowy Stena Line kontynuował plan redukcji emisji całkowitej CO2

i w związku z tym obecnie wyprzedza o dziesięć lat cele Międzynarodowej Organizacji Morskiej w zakresie obniżenia emisji w żegludze międzynarodowej. Oprócz tego szwedzkie przedsiębiorstwo żeglugowe chce przyspieszenia przejścia na żeglugę wolną od paliw kopalnych i przedstawia swój plan ograniczenia emisji całkowitej CO2 nawet o 30% do 2030 r.

Stena Elektra – elektryczny prom najbliższej przyszłości

Pomimo tego, że zeszły rok był pełen wyzwań, Stena Line w 2020 r. kontynuowała redukcję emisji całkowitej dwutlenku węgla. Emisje zmniejszyły się również o 2,3% /nm (na pokonaną milę morską),
co pokazuje, że statki operatora stały się jeszcze bardziej energooszczędne w 2020 roku.

- Ciężko pracujemy, aby zmniejszyć zarówno nasze zużycie paliwa jak i emisję, w tym samym czasie badając także paliwa alternatywne i technologie jutra. Głównymi czynnikami wpływającymi na redukcję emisji w 2020 roku jest wprowadzenie na Morzu Irlandzkim trzech nowych statków, które są nawet do 30% bardziej energooszczędne. Dodatkowo podczas zawinięć do portu w Kilonii (Niemcy) wykorzystujemy odnawialną energię elektryczną z lądu, a pięć kolejnych statków we flocie zostało wyposażonych w moduł sztucznej inteligencji o nazwie Stena Fuel Pilot, aby wspierać naszych kapitanów w operowaniu statkami w jak najbardziej energooszczędny sposób. - mówi Erik Lewenhaupt, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Stena Line.

Stena Line już teraz wyprzedza o dziesięć lat międzynarodowe cele IMO (Międzynarodowej Organizacji Morskiej) w zakresie redukcji emisji dla statków*. Mimo to szwedzka firma żeglugowa zdecydowała się przyspieszyć przejście na żeglugę wolną od paliw kopalnych i planuje zmniejszyć emisję całkowitą CO2 o 30% do 2030 r., co zostanie osiągnięte między innymi poprzez wprowadzenie do operacji statku nie używającego paliw kopalnych Stena Elektra na linii Göteborg-Frederikshavn (Szwecja-Dania). Do 2050 roku operator promowy zrezygnuje całkowicie z wykorzystania nieodnawialnych źródeł energii.

- Naszą ambicją jest przewodzić rozwojowi w kierunku żeglugi wolnej od paliw kopalnych oraz zrównoważonego transportu morskiego. Oznacza to, że musimy zerwać z naszą zależnością od paliw kopalnych i zacząć redukować nasze całkowite emisje, a nie tylko stać się bardziej wydajnymi
w przeliczeniu na wypłynięcie i transportowaną jednostkę. Dlatego Stena Line zdecydowała się wyznaczyć ambitny cel zmniejszenia całkowitej emisji dwutlenku węgla o 30% do 2030 r., ponieważ ostatecznie musi ona wynosić zero.
- mówi dyrektor zarządzający Stena Line Niclas Mårtensson.

Mapa drogowa Stena Line dotycząca redukcji emisji dwutlenku węgla

Stena Line określiła cztery kluczowe obszary redukcji emisji dwutlenku węgla o 30% do 2030 r., tak, aby osiągnąć ambitny cel całkowitego odejścia od paliw kopalnych do roku 2050.

Elektryfikacja żeglugi:

- Stena Line jest obecnie liderem w dziedzinie elektryfikacji żeglugi; od 2018 roku zasilany hybrydowo prom Stena Jutlandica kursuje na trasie pomiędzy Göteborgiem (Szwecja) a Fredrikshavn (Dania). Do 2030 r. wolny od paliw kopalnych prom Stena Elektra będzie pokonywać całą powyższą trasę wyłącznie na zasilaniu akumulatorowym; jest to dystans 50 mil morskich.

- Elektryfikacja portów i terminali była kontynuowana w 2020 roku i obecnie 99,8% energii elektrycznej w Stena Line pochodzi z odnawialnych źródeł. W 25% terminali Stena Line, podczas zawinięć do portów, statki podłączone są do zielonej energii elektrycznej. Takie działanie w 2020 roku zmniejszyło emisję dwutlenku węgla przez Stena Line o ponad 13 000 ton, jest to porównywalne z roczną emisją 7 200 samochodów osobowych.

Hybrydowy prom Stena Jutlandica

Poszukiwanie paliw alternatywnych

- W 2015 roku Stena Line wprowadziła do żeglugi pierwszy na świecie prom, który może pływać zarówno na oleju napędowym, jak i metanolu. Unikalny projekt na pokładzie promu Stena Germanica na linii między Göteborgiem (Szwecja) a Kilonią (Niemcy) sprawił, że metanol stał się paliwem żeglugowym.

- Metanol może być produkowany z gazu ziemnego, węgla, biomasy lub CO2. Stosowanie metanolu eliminuje emisję siarki i cząstek stałych prawie całkowicie, a azotu o 60% w porównaniu z tradycyjnym paliwem żeglugowym.

- Stena Line sprawdza wiele paliw alternatywnych, takich jak wodór czy ogniwa paliwowe, a w 2021 roku planuje przeprowadzić test z metanolem pozyskiwanym z gazów odpadowych z przemysłu stalowego.

Tankowanie metanem promu Stena Germanica

Modernizacja floty

- W 2020 r. na Morzu Irlandzkim rozpoczęły kursowanie trzy promy nowej generacji E-Flexer. Statki
te są do 30% bardziej energooszczędne niż poprzednio wykorzystywane jednostki i są przygotowane
do przejścia konwersji napędu na gaz lub metanol. W 2022 r. kolejne dwa przedłużone statki E-Flexer zostaną dostarczone do Stena Line.

- W ciągu ostatnich dziesięciu lat Stena Line zmodernizowała flotę poprzez wprowadzenie ponad 360 małych i dużych środków na rzecz efektywności energetycznej. Obejmują one takie działania jak wymiana żarówek, wymiana śrub napędowych i sterów, zastosowanie IoT (Internetu rzeczy) przy na przykład zautomatyzowanej wentylacji na pokładzie oraz nowych, przyjaznych dla środowiska powłok przeciwporostowych Selektope na kadłubie.

Sztuczna inteligencja na pokładzie

- Doświadczeni kapitanowie Stena Line otrzymali na pokładzie pomoc modułu sztucznej inteligencji Stena Fuel Pilot. Ma on za zadanie wspierać ich w operacji statkiem w jak najbardziej efektywny sposób. W 2020 roku Stena Fuel Pilot został zainstalowany na pięciu promach kursujących pomiędzy Szwecją
i Niemcami oraz Szwecją i Danią. W ciągu dwóch lat planowane jest wdrożenie modułu w całej flocie.

- Stena Fuel Pilot potencjalnie może zmniejszyć zużycie paliwa nawet o 5% na statek i wypłynięcie, jednak badane są dalsze możliwości wsparcia AI w zakresie zmniejszenia zużycia paliwa.

FAKT: Strategia zrównoważonego rozwoju Stena Line

Nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój skupia się wokół pięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Powiązane jest to bezpośrednio z naszą działalnością, a są to: równość płci, czysta
i dostępna energia, odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, dobre zdrowie i jakość życia oraz ochrona życia pod wodą. Dla każdego z tych celów określono ambitny plan.

 

Więcej na temat zrównoważonego rozwoju Stena Line i wyników za 2020 rok można przeczytać na www.stenaline.com/sustainability

 

*Stena Line wyprzedza o dziesięć lat cele Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w zakresie energooszczędnego transportu. Chodzi o relatywną redukcję emisji CO2 na jednostkę przewożonego ładunku o 40% w latach 2008-2030.  Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.imo.org

Udostępnij